Liên hệ Ngay Tại Đây

Kinh Phật là gì? 19 bài kinh Phật để ngủ, đọc hàng ngày tĩnh tâm

Thầy bùa cao tay Pá Vi Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi 12/07/2024 39 phút đọc

Kinh Phật là một kho tàng tri thức và trí tuệ vô giá, giúp chúng ta hiểu rõ về bản thân, về thế giới và về con đường giải thoát. Nếu chúng ta biết cách áp dụng những lời dạy của kinh Phật vào cuộc sống, chúng ta sẽ sống một cuộc đời an lạc và hạnh phúc.

Kinh Phật là gì?

Kinh Phật là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bao gồm những lời giảng thuyết, những câu chuyện, những bài kệ,... Những lời dạy này được ghi chép lại bởi các đệ tử của Đức Phật trong suốt quá trình truyền bá của Phật giáo. Kinh Phật là nguồn gốc của giáo lý Phật giáo, là phương tiện tu tập và là kim chỉ nam cho cuộc sống.

các bài kinh phật đọc hàng ngày
Các bài kinh phật đọc hàng ngày. | Ảnh: Lim Chung Hee

 

Lịch sử kinh Phật

Kinh Phật được ghi chép lại trong suốt quá trình truyền bá của Phật giáo. Ban đầu, kinh Phật được ghi chép lại bằng tiếng Phạn, sau đó được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt.

Lịch sử kinh Phật Nguyên thủy

Kinh điển Phật giáo Nguyên thủy được ghi chép lại trong khoảng thời gian từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo đến khi Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất. Theo truyền thống Phật giáo, Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất được tổ chức tại thành Rajagaha, Ấn Độ, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày. Đại hội này do Đại đức Mahakasyapa chủ trì, với sự tham gia của 500 vị A La Hán. Tại đại hội này, kinh điển Phật giáo Nguyên thủy được ghi chép lại bằng chữ Phạn, bao gồm:

 • Tam Tạng Kinh: gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng.
 • Năm Bộ Kinh: gồm Kinh Trường A Hàm, Kinh Trung A Hàm, Kinh Tạp A Hàm, Kinh Tiểu Tụng và Kinh Ngũ Uẩn.

Lịch sử kinh Phật Đại thừa

Kinh điển Phật giáo Đại thừa được ghi chép lại trong khoảng thời gian từ sau Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất đến thời hiện đại. Kinh điển Phật giáo Đại thừa gồm có:

 • Tam Tạng Kinh: gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng.
 • Kinh Đại thừa: gồm Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cang, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết Bàn,...

Các giai đoạn phát triển của kinh Phật

Kinh Phật đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong suốt lịch sử. Có thể chia lịch sử kinh Phật thành các giai đoạn sau:

 • Giai đoạn đầu: Từ khi Đức Phật thành đạo đến khi Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất.
 • Giai đoạn truyền bá: Từ sau Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất đến khi Phật giáo phân chia thành nhiều tông phái.
 • Giai đoạn phát triển: Từ khi Phật giáo phân chia thành nhiều tông phái đến thời hiện đại.
các bài kinh phật
Các bài kinh phật. | Ảnh: Lim Chung Hee

 

Các bộ kinh Phật

1. Kinh điển Phật giáo Nguyên thủy

Kinh điển Phật giáo Nguyên thủy là những kinh điển được ghi chép lại trong khoảng thời gian từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo đến khi Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất. Theo truyền thống Phật giáo, Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất được tổ chức tại thành Rajagaha, Ấn Độ, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày. Đại hội này do Đại đức Mahakasyapa chủ trì, với sự tham gia của 500 vị A La Hán. Tại đại hội này, kinh điển Phật giáo Nguyên thủy được ghi chép lại bằng chữ Phạn, bao gồm:

 1. Tam Tạng Kinh: gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng.
 2. Năm Bộ Kinh: gồm Kinh Trường A Hàm, Kinh Trung A Hàm, Kinh Tạp A Hàm, Kinh Tiểu Tụng và Kinh Ngũ Uẩn.

Tam Tạng Kinh

Tam Tạng Kinh là bộ kinh điển quan trọng nhất của Phật giáo Nguyên thủy, bao gồm:

 • Kinh tạng: Ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật về giáo lý Phật giáo.
 • Luật tạng: Ghi chép lại những quy định về giới luật và kỷ luật của Tăng đoàn.
 • Luận tạng: Bàn luận về các vấn đề giáo lý Phật giáo một cách sâu sắc.

Năm Bộ Kinh

Năm Bộ Kinh là bộ kinh điển được chia thành năm phần, mỗi phần ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật về các chủ đề khác nhau.

 • Kinh Trường A Hàm: Ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật về các vấn đề căn bản của Phật giáo, bao gồm nhân quả, luân hồi, nghiệp báo,…
 • Kinh Trung A Hàm: Ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật về các vấn đề phức tạp của Phật giáo, bao gồm Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ,…
 • Kinh Tạp A Hàm: Ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật về các vấn đề khác nhau, bao gồm giáo lý, giới luật, kỷ luật,…
 • Kinh Tiểu Tụng: Ghi chép lại những bài kệ, bài thơ về giáo lý Phật giáo.
 • Kinh Ngũ Uẩn: Ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật về bản chất của con người.
những bài kinh phật giúp tĩnh tâm
Những bài kinh phật giúp tĩnh tâm. | Ảnh: Lim Chung Hee

 

2. Kinh điển Phật giáo Đại thừa

Kinh điển Phật giáo Đại thừa là những kinh điển được ghi chép lại trong khoảng thời gian từ sau Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất đến thời hiện đại. Kinh điển Phật giáo Đại thừa gồm có:

 1. Tam Tạng Kinh: gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng.
 2. Kinh Đại thừa: gồm Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cang, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết Bàn,...

Tam Tạng Kinh

Tam Tạng Kinh là bộ kinh điển quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa, bao gồm:

 1. Kinh tạng: Ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật và các vị Bồ tát về giáo lý Phật giáo Đại thừa.
 2. Luật tạng: Ghi chép lại những quy định về giới luật và kỷ luật của Tăng đoàn Đại thừa.
 3. Luận tạng: Bàn luận về các vấn đề giáo lý Phật giáo Đại thừa một cách sâu sắc.

Kinh Đại thừa

Kinh Đại thừa là những kinh điển được biên soạn bởi các vị Bồ tát và các nhà sư Đại thừa. Kinh Đại thừa có nội dung phong phú, bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, như:

 • Giáo lý: Ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật và các vị Bồ tát về giáo lý Phật giáo Đại thừa.
 • Lịch sử: Ghi chép lại cuộc đời của Đức Phật, các vị Bồ tát và các đệ tử của Đức Phật.
 • Luận giải: Bàn luận về các vấn đề giáo lý Phật giáo Đại thừa một cách sâu sắc.
 • Thần chú: Ghi chép lại các thần chú Phật giáo, có tác dụng giúp người tu tập đạt được giác ngộ.
 • Ca dao: Ghi chép lại những bài thơ, bài ca về giáo lý Phật giáo.
 • Truyện: Ghi chép lại những câu chuyện về Đức Phật, các vị Bồ tát và các đệ tử của Đức Phật.
Nghe kinh Phật để ngủ
Nghe kinh Phật để ngủ. | Ảnh: Lim Chung Hee

 

Ý nghĩa của kinh Phật

Là nguồn gốc của giáo lý Phật giáo

Kinh Phật là nơi ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật, là nguồn gốc của giáo lý Phật giáo. Nhờ có kinh Phật, chúng ta có thể hiểu rõ về giáo lý Phật giáo và thực hành theo đúng lời dạy của Đức Phật.

Giáo lý Phật giáo là một hệ thống triết học và tâm linh sâu sắc, giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ. Kinh Phật là nơi ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật về các vấn đề căn bản của giáo lý Phật giáo, như:

 • Tứ Diệu Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.
 • Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.
 • Tứ Niệm Xứ: Quán thân bất tịnh, quán thọ khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã.
 • Tứ Vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả.
 • Tứ Thiền Định: Thiền định sơ thiền, thiền định nhị thiền, thiền định tam thiền, thiền định tứ thiền.
 • Thất Bồ Đề Phần: Phổ Hiền Hạnh, Bồ Tát Hạnh, Vô Nguyện Hạnh, Vô Sở Hữu Hạnh, Vô Cấu Hạnh, Vô Kiến Hạnh, Vô Sanh Hạnh.
 • Tám Nẻo Luân Hồi: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân gian, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới.
 • Tứ Thánh Đạo Quả: Tu-đà-hoàn, Sơ-địa, Nhị-địa, Tam-địa, Tứ-địa, Ngũ-địa, Lục-địa, Thất-địa, Bát-địa.

Là phương tiện tu tập

Kinh Phật là phương tiện tu tập, giúp chúng ta đoạn trừ phiền não, đạt được giác ngộ. Khi đọc và suy ngẫm về kinh Phật, chúng ta sẽ nhận ra được những sai lầm của bản thân và tìm ra phương pháp để sửa chữa. 

Kinh Phật là một kho tàng tri thức vô giá, giúp chúng ta hiểu rõ về bản thân, về thế giới và về con đường giác ngộ. Khi đọc và suy ngẫm về kinh Phật, chúng ta sẽ được khai mở trí tuệ, phát triển tâm từ bi và tiến gần hơn đến con đường giác ngộ.

Là kim chỉ nam cho cuộc sống

Kinh Phật là kim chỉ nam cho cuộc sống, giúp chúng ta sống một đời an lạc và hạnh phúc. Khi áp dụng giáo lý Phật giáo vào cuộc sống, chúng ta sẽ biết cách đối nhân xử thế, giải quyết các vấn đề một cách hòa bình và tích cực. 

Kinh Phật dạy chúng ta cách sống một cuộc đời lành mạnh, đạo đức và có ý nghĩa. Kinh Phật giúp chúng ta vượt qua khổ đau, sống hạnh phúc và đạt được mục đích tối cao của cuộc đời là giác ngộ. 

Tóm lại, kinh Phật có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Phật giáo và đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nên đọc và suy ngẫm về kinh Phật để hiểu rõ về đạo Phật và thực hành theo lời dạy của Đức Phật.

kinh địa tạng bồ tát
Kinh Địa Tạng Bồ Tát. | Ảnh: Lim Chung Hee

 

Các bài kinh Phật

Các bài kinh Phật đọc hàng ngày

Có rất nhiều bài kinh Phật có thể đọc hàng ngày. Dưới đây là một số bài kinh Phật phổ biến và có lợi ích cho việc tu tập:

 1. Kinh Dược Sư: Kinh này giúp chúng ta có được sức khỏe tốt và được bảo vệ khỏi bệnh tật.
 2. Kinh Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện: Kinh này giúp chúng ta phát triển tâm từ bi và trí tuệ.
 3. Kinh Di Đà: Kinh này giúp chúng ta hướng đến việc sinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.
 4. Kinh Lăng Nghiêm: Kinh này giúp chúng ta rèn luyện tâm định và phát triển trí tuệ.
 5. Kinh Kim Cang: Kinh này giúp chúng ta phá tan vô minh và đạt được giác ngộ.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đọc những bài kinh ngắn gọn, dễ hiểu để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một số bài kinh ngắn gọn như:

 1. Kinh Vãng Sanh Tịnh Độ: Kinh này khuyên chúng ta nên hướng đến việc sinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.
 2. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: Kinh này khuyên chúng ta nên phát triển tâm từ bi và giúp đỡ chúng sinh.
 3. Kinh Phật Di Giáo: Kinh này là những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn.
 4. Kinh Tứ Diệu Đế: Kinh này là nền tảng của giáo lý Phật giáo, giúp chúng ta hiểu rõ về khổ đau và con đường giải thoát.

Nghe kinh Phật để ngủ

Có rất nhiều kinh Phật có thể giúp chúng ta ngủ ngon. Dưới đây là một số kinh Phật phổ biến và có lợi ích cho việc ngủ ngon:

 1. Kinh Phật Di Giáo: Kinh này là những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn. Trong kinh này, Đức Phật dạy chúng ta nên phát triển tâm từ bi và trí tuệ. Khi đọc kinh Phật Di Giáo trước khi ngủ, chúng ta sẽ được an tâm và ngủ ngon hơn.
 2. Kinh Tứ Diệu Đế: Kinh này là nền tảng của giáo lý Phật giáo, giúp chúng ta hiểu rõ về khổ đau và con đường giải thoát. Khi đọc kinh Tứ Diệu Đế trước khi ngủ, chúng ta sẽ nhận ra rằng khổ đau là một phần của cuộc sống và chúng ta có thể vượt qua khổ đau bằng cách thực hành theo con đường Bát Chánh Đạo.
 3. Kinh Bát Chánh Đạo: Kinh này là con đường giúp chúng ta đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ. Khi đọc kinh Bát Chánh Đạo trước khi ngủ, chúng ta sẽ có tâm an lạc và ngủ ngon hơn.
 4. Kinh Quán Thở: Kinh này là một bài thiền giúp chúng ta tập trung vào hơi thở và phát triển tâm định. Khi đọc kinh Quán Thở trước khi ngủ, chúng ta sẽ có tâm an tĩnh và ngủ ngon hơn.
 5. Kinh Phật A Di Đà: Kinh này là kinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Khi đọc kinh Phật A Di Đà trước khi ngủ, chúng ta sẽ có tâm an lạc và ngủ ngon hơn.

Những bài kinh Phật giúp tĩnh tâm

Có rất nhiều bài kinh Phật có thể giúp chúng ta tĩnh tâm. Dưới đây là một số bài kinh Phật phổ biến và có lợi ích cho việc tĩnh tâm:

 1. Kinh Quán Thở: Kinh này là một bài thiền giúp chúng ta tập trung vào hơi thở và phát triển tâm định. Khi đọc kinh Quán Thở, chúng ta sẽ có tâm an tĩnh và thư thái.
 2. Kinh Tứ Niệm Xứ: Kinh này là kinh về bốn điều cần quán niệm, bao gồm quán thân bất tịnh, quán thọ khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Khi đọc kinh Tứ Niệm Xứ, chúng ta sẽ nhận ra được bản chất vô thường và vô ngã của vạn vật, từ đó có thể buông bỏ những phiền não và muộn phiền.
 3. Kinh Bát Chánh Đạo: Kinh này là con đường giúp chúng ta đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ. Khi đọc kinh Bát Chánh Đạo, chúng ta sẽ có tâm an lạc và thanh tịnh.
 4. Kinh Phật A Di Đà: Kinh này là kinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Khi đọc kinh Phật A Di Đà, chúng ta sẽ có tâm an lạc và bình thản.
 5. Kinh Lăng Nghiêm: Kinh này là kinh về trí tuệ, giúp chúng ta phát triển tâm định và trí tuệ. Khi đọc kinh Lăng Nghiêm, chúng ta sẽ có tâm an tĩnh và sáng suốt.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nghe những bài giảng về Phật giáo để tĩnh tâm. Những bài giảng này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về giáo lý Phật giáo và thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Khi tâm an lạc và trí tuệ sáng tỏ, chúng ta sẽ dễ dàng tĩnh tâm hơn.

Dưới đây là một số lưu ý khi đọc kinh Phật để tĩnh tâm:

 1. Chuẩn bị tâm thế: Trước khi đọc kinh Phật, chúng ta nên chuẩn bị tâm thế thành kính và nghiêm túc. Chúng ta nên bỏ qua những suy nghĩ và lo lắng của thế gian để có thể tập trung vào việc đọc kinh.
 2. Đọc một cách chậm rãi: Chúng ta nên đọc một cách chậm rãi và rõ ràng để có thể hiểu rõ từng câu chữ. Chúng ta cũng nên đọc với tâm thành kính và suy ngẫm về ý nghĩa của những lời dạy.
 3. Tìm một nơi yên tĩnh: Chúng ta nên đọc kinh Phật trong một không gian yên tĩnh để có thể tập trung và suy ngẫm.
 4. Đọc thường xuyên: Chúng ta nên đọc kinh Phật thường xuyên để có thể hiểu rõ và thực hành theo lời dạy của Đức Phật.

Việc đọc kinh Phật để tĩnh tâm là một cách tốt để chúng ta thư giãn tâm trí và cơ thể, giúp chúng ta có được trạng thái an lạc và hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm:

Những câu chuyện Phật dạy về cuộc sống

Trong suốt cuộc đời của mình, Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều câu chuyện để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giáo lý Phật giáo và ứng dụng vào cuộc sống. Những câu chuyện này được gọi là "chuyện tích Phật" hoặc "chuyện Phật dạy".

Dưới đây là một số câu chuyện Phật dạy về cuộc sống:

1. Câu chuyện về người đàn ông mù và con rắn

Một người đàn ông mù đang đi trên đường thì nhìn thấy một con rắn đang nằm trên đường. Anh ta sợ hãi và vội vàng nhảy qua con rắn. Khi anh ta nhảy qua, anh ta cảm thấy đau đớn ở chân. Anh ta nhìn xuống và thấy rằng anh ta đã dẫm phải một cái gai.

Người đàn ông mù tự trách mình vì đã sợ hãi và vội vàng. Anh ta nhận ra rằng nếu anh ta bình tĩnh và cẩn thận hơn, anh ta đã có thể tránh được con rắn và cái gai.

Câu chuyện này dạy chúng ta rằng chúng ta không nên để nỗi sợ hãi chi phối cuộc sống của mình. Chúng ta nên bình tĩnh và sáng suốt để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

2. Câu chuyện về người nông dân và con bò

Một người nông dân có một con bò rất hiền lành và chăm chỉ. Con bò giúp người nông dân cày ruộng, gặt lúa và vận chuyển hàng hóa.

Một ngày nọ, con bò bị bệnh và không thể làm việc được nữa. Người nông dân rất buồn và quyết định bán con bò đi.

Người nông dân bán con bò cho một người thợ rèn. Người thợ rèn dùng da con bò để làm một chiếc trống.

Chiếc trống rất hay và được nhiều người yêu thích. Một ngày nọ, có một nhóm vũ công đến thuê chiếc trống để biểu diễn.

Người nông dân nhìn thấy chiếc trống và nhận ra rằng con bò của mình đã được tái sinh thành một chiếc trống. Anh ta rất vui mừng và nhận ra rằng con bò của mình vẫn đang giúp đỡ anh ta, dù theo một cách khác.

Câu chuyện này dạy chúng ta rằng mọi thứ đều có ý nghĩa. Ngay cả những thứ mà chúng ta cho là vô giá trị cũng có thể mang lại giá trị cho người khác.

3. Câu chuyện về người đàn ông và chiếc lọ

Một người đàn ông đang đi bộ trên đường thì nhìn thấy một chiếc lọ nằm trên mặt đất. Anh ta cúi xuống và nhặt chiếc lọ lên.

Khi anh ta mở chiếc lọ ra, một con rồng bay ra và nói: "Cảm ơn bạn đã giải thoát cho tôi. Tôi sẽ ban cho bạn ba điều ước."

Người đàn ông rất vui mừng và cầu nguyện rằng mình sẽ trở nên giàu có, khỏe mạnh và sống lâu.

Con rồng biến mất và ba điều ước của người đàn ông đều trở thành hiện thực. Người đàn ông trở nên giàu có, khỏe mạnh và sống lâu.

Tuy nhiên, người đàn ông không hạnh phúc. Anh ta bắt đầu lo lắng về việc mất tất cả những thứ mình có. Anh ta cũng bắt đầu ghen tị với những người khác.

Một ngày nọ, người đàn ông gặp một vị thiền sư. Vị thiền sư hỏi anh ta tại sao anh ta không hạnh phúc.

Người đàn ông kể cho vị thiền sư nghe về ba điều ước của mình. Vị thiền sư nói: "Bạn đã mắc phải một sai lầm. Bạn nên cầu nguyện rằng mình sẽ được hạnh phúc, chứ không phải là giàu có, khỏe mạnh và sống lâu."

Người đàn ông nhận ra rằng vị thiền sư nói đúng. Anh ta quyết định từ bỏ những thứ mình có và đi tu.

Câu chuyện này dạy chúng ta rằng hạnh phúc không phải là thứ có thể mua được bằng tiền bạc hay vật chất. Hạnh phúc là một trạng thái nội tâm, đến từ việc biết ơn và trân trọng những gì mình có.

Ngoài ra, còn rất nhiều câu chuyện Phật dạy về cuộc sống khác. Những câu chuyện này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giáo lý Phật giáo và ứng dụng vào cuộc sống.

Xem thêm:

Thầy bùa cao tay Pá Vi
Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi Pá Vi
Thầy bùa nổi tiếng Pá vi là người phụ nữ dân tộc thái Quỳ Hợp, Nghệ An. Thầy Pá Vi may mắn được biết và học về bùa ngải. Bản thân thầy Pá Vi đã kiểm ...
Bài viết trước Tiêu Tai Cát Tường thần chú tiếng Việt, Phạn 108 biến có chữ, dễ thuộc

Tiêu Tai Cát Tường thần chú tiếng Việt, Phạn 108 biến có chữ, dễ thuộc

Bài viết tiếp theo

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo