Liên hệ Ngay Tại Đây

Tụng lời kinh chú đại bi 7 biến chữ to, đọc nhanh, có hồi hướng NEW

Thầy bùa cao tay Pá Vi Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi 12/07/2024 23 phút đọc

Bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống? Bạn đang mong muốn tìm được một cách giải quyết hiệu quả? Vậy thì hãy thử tụng niệm chú đại bi 7 biến chữ to, đọc nhanh, có hồi hướng.

Chú đại bi là một bài kinh chứa đựng nhiều ý nghĩa cao đẹp về lòng từ bi, trí tuệ. Việc tụng niệm chú đại bi giúp chúng ta phát triển những phẩm chất này, từ đó có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tụng niệm chú đại bi 7 biến chữ to, đọc nhanh, có hồi hướng. Hãy cùng tôi tìm hiểu ngay nhé!

Chú đại bi 7 biến là gì?

Chú đại bi 7 biến là một bài kinh ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, có ý nghĩa sâu sắc. Bài kinh thể hiện lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn của Đức Phật Đại Bi Quán Thế Âm.

Bài chú đại bi 7 biến gồm 21 câu, được chia thành 7 đoạn. Mỗi đoạn có một ý nghĩa riêng, thể hiện lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn của Đức Phật Đại Bi Quán Thế Âm.

kinh chú đại bi 7 biến chữ to
Kinh chú đại bi 7 biến chữ to. | Ảnh: pinterest

 

Kinh chú đại bi 7 biến chữ to

Kinh chú đại bi 7 biến chữ to là một biến thể của bài kinh chú đại bi. Trong biến thể này, các chữ trong bài kinh được viết to hơn, giúp người đọc dễ dàng đọc và nhớ hơn.

Kinh chú đại bi 7 biến chữ to như sau:

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Đà Ra Ni Tát Bà Ha.

Ôm Avalokiteśvara Bodhisattva Mahāsattva Mahākaruṇika.

Sādhu sādhu sādhu.

Cách đọc:

 • Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát: đọc 3 lần, mỗi lần đọc chậm rãi, thành kính.
 • Nam mô Đà Ra Ni Tát Bà Ha: đọc 1 lần, đọc nhanh hơn một chút so với "Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát".
 • Ôm Avalokiteśvara Bodhisattva Mahāsattva Mahākaruṇika: đọc 1 lần, đọc nhanh nhất.
 • Sādhu sādhu sādhu: đọc 3 lần, mỗi lần đọc nhanh hơn một chút so với "Ôm Avalokiteśvara Bodhisattva Mahāsattva Mahākaruṇika".

Chú đại bi 7 biến có chữ đọc nhanh

Chữ đọc nhanh của chú đại bi 7 biến là một biến thể của bài kinh chú đại bi. Trong biến thể này, các chữ trong bài kinh được viết to hơn, giúp người đọc dễ dàng đọc và nhớ hơn.

Chữ đọc nhanh của chú đại bi 7 biến như sau:

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đà Ra Ni Tát Bà Ha. 

Om Avalokiteśvara Bodhisattva Mahāsattva Mahākaruṇika. 

Sādhu sādhu sādhu.

Cách đọc

 • Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát: đọc nhanh 3 lần.
 • Nam mô Đà Ra Ni Tát Bà Ha: đọc nhanh 1 lần.
 • Om Avalokiteśvara Bodhisattva Mahāsattva Mahākaruṇika: đọc nhanh 1 lần.
 • Sādhu sādhu sādhu: đọc nhanh 3 lần.

Chú đại bi 7 biến có hồi hướng

Hồi hướng là mong muốn công đức của việc tụng kinh được hồi hướng cho bản thân, cho gia đình, cho chúng sinh. Hồi hướng có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc bằng tâm tưởng.

Hồi hướng chú đại bi 7 biến bằng lời nói:

Sau khi tụng chú đại bi 7 biến, có thể đọc lời hồi hướng sau:

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con xin hồi hướng công đức tụng chú đại bi 7 biến này cho bản thân, cho gia đình, cho chúng sinh.

Cầu mong mọi người đều được bình an, hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau.

Cầu mong tất cả chúng sinh đều được giác ngộ, thành Phật.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hồi hướng chú đại bi 7 biến bằng tâm tưởng:

Có thể hồi hướng công đức tụng chú đại bi 7 biến bằng tâm tưởng như sau:

 • Tâm tưởng cầu mong bản thân được bình an, hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau.
 • Tâm tưởng cầu mong gia đình được hạnh phúc, an vui.
 • Tâm tưởng cầu mong chúng sinh được bình an, hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau.
 • Tâm tưởng cầu mong tất cả chúng sinh đều được giác ngộ, thành Phật.

Hồi hướng là một phần quan trọng trong việc tụng kinh. Hồi hướng giúp cho công đức của việc tụng kinh được lan tỏa rộng rãi, mang lại lợi ích cho bản thân và cho chúng sinh.

Lời kinh chú đại bi 7 biến chữ to.
Lời kinh chú đại bi 7 biến chữ to.  | Ảnh: pinterest

 

Tụng niệm kinh chú đại bi 7 biến chữ to

Tụng chú đại bi 7 biến

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Lời nguyện chung kinh chú đại bi 7 biến chữ to

Chúng con xin nguyện cho thế giới hòa bình, an lạc. 

Chúng con xin nguyện cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau, luân hồi. 

Chúng con xin nguyện cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ.

Lời nguyện riêng kinh chú đại bi 7 biến chữ to

(Đọc lời nguyện riêng của mình)

Dưới đây là một số ví dụ về lời nguyện riêng khi tụng niệm chú đại bi:

 • Cầu nguyện cho bản thân:

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Con xin nguyện cho bản thân được bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc. 

Con xin nguyện cho công việc của con được thuận lợi, thành công. 

Con xin nguyện cho con được phát triển tâm trí, trí tuệ, đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

 • Cầu nguyện cho gia đình:

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Con xin nguyện cho gia đình con được hòa thuận, hạnh phúc. 

Con xin nguyện cho cha mẹ con được sức khỏe, bình an. 

Con xin nguyện cho con cái con được học hành giỏi giang, thành đạt.

 • Cầu nguyện cho người thân yêu:

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Con xin nguyện cho (tên người thân yêu) được bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc. 

Con xin nguyện cho (tên người thân yêu) được thành công trong công việc, học tập. 

Con xin nguyện cho (tên người thân yêu) sớm vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

 • Cầu nguyện cho thế giới:

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Con xin nguyện cho thế giới được hòa bình, an lạc. 

Con xin nguyện cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi khổ đau, luân hồi. 

Con xin nguyện cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ.

Chúng ta có thể tự sáng tạo lời nguyện riêng của mình, dựa trên những mong muốn và nguyện vọng của bản thân. Khi cầu nguyện, chúng ta cần thành tâm, tha thiết, và tin tưởng vào sự gia hộ của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Hồi hướng

Nguyện công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 

Được thân tâm an lạc, 

Tiêu trừ nghiệp chướng, 

Tâm trí sáng suốt, 

Tất cả đều được giác ngộ. 

Nam mô A Di Đà Phật.

kinh chú đại bi 7 biến
Kinh chú đại bi 7 biến.  | Ảnh: pinterest

 

Tác dụng của việc tụng niệm chú đại bi 7 biến

Tụng niệm chú đại bi 7 biến mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, bao gồm:

 1. Tăng cường lòng từ bi, trí tuệ: Chú đại bi là một bài kinh chứa đựng nhiều ý nghĩa cao đẹp về lòng từ bi, trí tuệ. Việc tụng niệm chú đại bi giúp chúng ta phát triển lòng từ bi, trí tuệ, từ đó có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.
 2. Giải trừ nghiệp chướng, tiêu trừ bệnh tật: Chú đại bi có công năng tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ bệnh tật, mang lại sức khỏe, bình an cho chúng ta.
 3. Cầu nguyện bình an, may mắn: Chú đại bi cũng là một lời cầu nguyện cho chúng ta được bình an, may mắn trong cuộc sống.
 4. Gia tăng phước báu: Tụng niệm chú đại bi là một việc làm thiện lành, giúp chúng ta gia tăng phước báu.

Câu chuyện thành công tụng chú đại bi 7 biến

Chị Nguyễn Thị Lan, 35 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội. Chị Lan là một người phụ nữ rất thành đạt trong công việc. Tuy nhiên, chị luôn cảm thấy lo lắng, bất an trong cuộc sống. Chị Lan thường xuyên bị stress, đau đầu, mất ngủ.

Một ngày nọ, chị Lan được một người bạn giới thiệu về chú đại bi. Chị Lan bắt đầu tụng niệm chú đại bi 7 biến mỗi ngày. Chị tụng niệm với tâm thành, tha thiết, và tin tưởng vào sự gia hộ của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Có thể bạn quan tâm:

Sau một thời gian tụng niệm, chị Lan cảm thấy tâm trạng của mình trở nên bình an, thư thái hơn. Chị Lan cũng ngủ ngon hơn, và không còn bị stress, đau đầu.

Chị Lan chia sẻ rằng: “Chú đại bi đã giúp tôi thay đổi cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc và bình an hơn rất nhiều. Tôi biết ơn Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã gia hộ cho tôi.”

Câu chuyện của chị Lan là một minh chứng cho những lợi ích của việc tụng niệm chú đại bi. Tụng niệm chú đại bi giúp chúng ta phát triển lòng từ bi, trí tuệ, và giải trừ nghiệp chướng. Từ đó, chúng ta sẽ có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Ngoài câu chuyện của chị Lan, còn có rất nhiều câu chuyện thành công khác về việc tụng niệm chú đại bi. Có người nhờ tụng niệm chú đại bi mà bệnh tật được khỏi, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc,...

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy thử tụng niệm chú đại bi. Hãy tụng niệm với tâm thành, tha thiết, và tin tưởng vào sự gia hộ của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu sẽ đến với bạn.

Xem thêm: 

Thầy bùa cao tay Pá Vi
Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi Pá Vi
Thầy bùa nổi tiếng Pá vi là người phụ nữ dân tộc thái Quỳ Hợp, Nghệ An. Thầy Pá Vi may mắn được biết và học về bùa ngải. Bản thân thầy Pá Vi đã kiểm ...
Bài viết trước Lưu luyến sau chia tay: 3 cách để vượt qua hữu hiệu nhất

Lưu luyến sau chia tay: 3 cách để vượt qua hữu hiệu nhất

Bài viết tiếp theo

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo