Liên hệ Ngay Tại Đây

Chú Dược Sư tiếng Phạn, tiếng Việt phép màu chữa lành mọi bệnh tật

Thầy bùa cao tay Pá Vi Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi 13/07/2024 32 phút đọc

Chú Dược Sư không chỉ có khả năng chữa lành bệnh tật mà còn giúp chúng ta thanh lọc nghiệp xấu và tăng cường sức khỏe. Khi trì tụng chú Dược Sư, chúng ta sẽ được tiếp nhận ánh sáng trí tuệ của Đức Phật Dược Sư, giúp chúng ta mở rộng tâm hồn và giác ngộ.   

Giới thiệu về chú Dược Sư

Chú Dược Sư là gì?

Chú Dược Sư là một loại chú được sử dụng trong Phật giáo để chữa lành bệnh tật và thanh lọc nghiệp xấu. Chú này được cho là do Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai truyền lại.

Nguồn gốc chú Dược Sư

Nguồn gốc của chú Dược Sư có thể được tìm thấy trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện. Kinh này kể về câu chuyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, người đã phát nguyện cứu độ chúng sinh khỏi bệnh tật và khổ đau.

Theo kinh này, Đức Phật Dược Sư là một vị Phật đã thành tựu giác ngộ ở cõi Tịnh Lưu Ly. Cõi này nằm ở phương Đông, là một cõi Phật thanh tịnh, tràn ngập ánh sáng và hoa sen.

Trước khi thành Phật, Đức Phật Dược Sư là một vị Bồ Tát có tên là Dược Vương Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh khỏi bệnh tật và khổ đau. Ngài đã tu hành khổ hạnh trong nhiều kiếp để thành tựu giác ngộ và đạt được các năng lực như:

 • Có thể chữa lành tất cả các loại bệnh tật, kể cả những bệnh nan y.
 • Có thể thanh lọc nghiệp xấu của chúng sinh.
 • Có thể mang lại may mắn và hạnh phúc cho chúng sinh.

Sau khi thành Phật, Đức Phật Dược Sư đã thành lập cõi Tịnh Lưu Ly để tiếp dẫn chúng sinh. Ngài cũng đã ban cho chúng sinh một bài chú để trì tụng, giúp họ được Ngài gia hộ và đạt được những lợi ích như đã nói ở trên.

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện được lưu truyền rộng rãi trong Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là ở các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

chú Dược Sư
Nguồn gốc của chú Dược Sư có thể được tìm thấy trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện. |Ảnhh: khafa

 

Bản chất thần chú Dược Sư

Bản chất của chú Dược Sư là một loại chú có tính năng chữa lành và thanh lọc. Chú này có thể giúp chúng sinh giải trừ bệnh tật, nghiệp xấu và đạt được hạnh phúc.

Chú Dược Sư được viết bằng tiếng Phạn, là một ngôn ngữ cổ xưa được sử dụng trong Phật giáo. Chú này có thể được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng bản chất của nó vẫn không thay đổi.

Chú Dược Sư bao gồm một chuỗi các âm thanh và ký tự được kết hợp với nhau để tạo ra một năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng này có thể được sử dụng để chữa lành bệnh tật, thanh lọc nghiệp xấu và mang lại may mắn cho chúng sinh.

Khi trì tụng chú Dược Sư, chúng ta sẽ kết nối với năng lượng của Đức Phật Dược Sư. Năng lượng này sẽ giúp chúng ta giải trừ những khổ đau và đạt được những lợi ích như đã nói ở trên.

Chú Dược Sư có thể được trì tụng bởi bất cứ ai, bất kể tôn giáo hay tín ngưỡng. Tuy nhiên, để việc trì tụng mang lại hiệu quả cao, chúng ta cần trì tụng với tâm thành và sự kiên trì.

Vai trò chú Dược Sư

Chú Dược Sư là một loại chú được sử dụng trong Phật giáo Đại Thừa để chữa lành bệnh tật và thanh lọc nghiệp xấu. Chú này được cho là do Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai truyền lại.  

Lợi ích của việc trì chú Dược Sư

 • Chữa lành bệnh tật: Chú Dược Sư được cho là có khả năng chữa lành tất cả các loại bệnh tật, kể cả những bệnh nan y. Khi trì tụng chú Dược Sư, chúng ta sẽ kết nối với năng lượng của Đức Phật Dược Sư. Năng lượng này sẽ giúp chúng ta giải trừ những khổ đau do bệnh tật gây ra và đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt.
 • Thanh lọc nghiệp xấu: Chú Dược Sư cũng được cho là có khả năng thanh lọc nghiệp xấu của chúng sinh. Khi trì tụng chú Dược Sư, chúng ta sẽ được Đức Phật Dược Sư giúp đỡ để giải trừ những phiền não và khổ đau trong cuộc sống.
 • Tăng cường sức khỏe: Chú Dược Sư cũng được cho là có khả năng tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi trì tụng chú Dược Sư, chúng ta sẽ được Đức Phật Dược Sư gia hộ để có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.
 • Mang lại may mắn: Chú Dược Sư cũng được cho là có khả năng mang lại may mắn và thành công cho chúng sinh. Khi trì tụng chú Dược Sư, chúng ta sẽ được Đức Phật Dược Sư gia hộ để đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những lợi ích này chỉ mang tính chất tương đối và không thể khẳng định chắc chắn. Việc trì chú Dược Sư cần được thực hiện với tâm thành và sự kiên trì thì mới có thể đạt được hiệu quả cao.

Các loại thần chú Dược Sư

Chú Dược Sư tiếng Việt

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Oṃ bhaisajyaguru vaiḍūryaprabhāraḥ

Tadyathā: om sarva rabhasaṃ svāhā

Phiên âm thần chú Dược Sư tiếng Việt:

Nẵm mô Dược Sư Lợi Ly Quang Vượng Phật.

Ôm Bháisajyaguru Vaiḍūryaprabharāḥ

Ta-di-ya-tha: Ôm Sarva Rabhasaṃ Svāhā

Ý nghĩa thần chú Dược Sư tiếng Việt:

 • Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật: Kính lạy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương.
 • Oṃ bhaisajyaguru vaiḍūryaprabhāraḥ: Âm thanh của chú Dược Sư.
 • Tadyathā: Câu chú này có nghĩa là "như vậy".
 • Om sarva rabhasaṃ svāhā: Câu chú này có nghĩa là "tiêu trừ tất cả bệnh tật".

Chú Dược Sư tiếng Phạn

namo bhaisajyaguru vaiḍūryaprabhāraṇa 

tadyathā 

oṃ bhaisajyaguru vaidūryaprabhāraḥ 

sarva rabhasaṃ svāhā

Phiên âm thần chú Dược sư tiếng Phạn:

namo bhaisajyaguru vaiḍūryaprabhāraṇa 

ta-di-ya-tha 

oṃ bhaisajyaguru vaiḍūryaprabhāraḥ 

sarva rabhasaṃ svāhā

Ý nghĩa chú Dược sư tiếng Phạn:

 • Namo bhaisajyaguru vaiḍūryaprabhāraṇa: Kính lạy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương.
 • Tadyathā: Câu chú này có nghĩa là "như vậy".
 • Oṃ bhaisajyaguru vaiḍūryaprabhāraḥ: Âm thanh của chú Dược Sư.
 • Sarva rabhasaṃ svāhā: Câu chú này có nghĩa là "tiêu trừ tất cả bệnh tật".

Kinh chú Dược Sư

Kinh Chú Dược Sư là một bộ kinh quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, kể về câu chuyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, người đã phát nguyện cứu độ chúng sinh khỏi bệnh tật và khổ đau.

Kinh này được chia thành hai phần chính:

 • Phần thứ nhất kể về cuộc đời và những lời nguyện của Đức Phật Dược Sư.
 • Phần thứ hai là bản chú Dược Sư, được cho là có khả năng chữa lành bệnh tật, thanh lọc nghiệp xấu và mang lại may mắn.

Phần thứ nhất của kinh bắt đầu bằng việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể cho các đệ tử nghe về Đức Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư là một vị Phật đã thành tựu giác ngộ ở cõi Tịnh Lưu Ly. Cõi này nằm ở phương Đông, là một cõi Phật thanh tịnh, tràn ngập ánh sáng và hoa sen.

Trước khi thành Phật, Đức Phật Dược Sư là một vị Bồ Tát có tên là Dược Vương Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh khỏi bệnh tật và khổ đau. Ngài đã tu hành khổ hạnh trong nhiều kiếp để thành tựu giác ngộ và đạt được các năng lực như:

 • Có thể chữa lành tất cả các loại bệnh tật, kể cả những bệnh nan y.
 • Có thể thanh lọc nghiệp xấu của chúng sinh.
 • Có thể mang lại may mắn và hạnh phúc cho chúng sinh.

Sau khi thành Phật, Đức Phật Dược Sư đã thành lập cõi Tịnh Lưu Ly để tiếp dẫn chúng sinh. Ngài cũng đã ban cho chúng sinh một bài chú để trì tụng, giúp họ được Ngài gia hộ và đạt được những lợi ích như đã nói ở trên.

Phần thứ hai của kinh là bản chú Dược Sư. Chú này được viết bằng tiếng Phạn, là một ngôn ngữ cổ xưa được sử dụng trong Phật giáo. Chú này bao gồm một chuỗi các âm thanh và ký tự được kết hợp với nhau để tạo ra một năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng này có thể được sử dụng để chữa lành bệnh tật, thanh lọc nghiệp xấu và mang lại may mắn.

Kinh chú Dược Sư
Phần thứ nhất của kinh bắt đầu bằng việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể cho các đệ tử nghe về Đức Phật Dược Sư. |Ảnhh: ductuongphat

 

Chú Dược Sư 108 biến

Chú Dược Sư 108 biến là việc trì tụng bài chú Dược Sư 108 lần trong một ngày. Việc trì tụng này được cho là có nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Chữa lành bệnh tật: Chú Dược Sư được cho là có khả năng chữa lành tất cả các loại bệnh tật, kể cả những bệnh nan y.
 • Thanh lọc nghiệp xấu: Chú Dược Sư cũng được cho là có khả năng thanh lọc nghiệp xấu của chúng sinh.
 • Tăng cường sức khỏe: Chú Dược Sư cũng được cho là có khả năng tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần.
 • Mang lại may mắn: Chú Dược Sư cũng được cho là có khả năng mang lại may mắn và thành công trong cuộc sống.

Để trì chú Dược Sư 108 biến, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Tìm một nơi yên tĩnh để trì tụng.
 2. Ngồi thiền hoặc đứng thẳng, hai tay chắp lại trước ngực.
 3. Đọc to hoặc thầm chú Dược Sư.
 4. Trì tụng chú Dược Sư 108 lần.

Bạn có thể trì chú Dược Sư bất cứ lúc nào, nhưng tốt nhất là bạn nên trì tụng vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.

Có thể bạn quan tâm:

Cách trì Chú Dược Sư

Điều kiện cần thiết

 • Tâm thành và tin tưởng: Bạn cần trì tụng chú Dược Sư với tâm thành và sự tin tưởng. Bạn hãy tập trung vào ý nghĩa của chú Dược Sư và cầu nguyện với Đức Phật Dược Sư giúp đỡ bạn đạt được những mong muốn.
 • Kiên trì: Bạn cần trì tụng chú Dược Sư một cách kiên trì để đạt được kết quả tốt. Bạn có thể bắt đầu với việc trì tụng 108 lần mỗi ngày và tăng dần số lần trì tụng theo thời gian.
 • Trì chú đúng cách: Bạn cần đọc chú Dược Sư một cách chính xác và rõ ràng. Bạn có thể tham khảo cách đọc chú Dược Sư trên mạng hoặc từ các thầy cô giáo dạy Phật pháp.
 • Tạo môi trường trì tụng thanh tịnh: Bạn nên tìm một nơi yên tĩnh để trì tụng, tránh những nơi ồn ào và nhiều tiếng ồn.
 • Trì tụng với tâm thanh tịnh: Bạn nên giữ cho tâm mình thanh tịnh và không vướng bận những suy nghĩ tiêu cực khi trì tụng.

Cách trì Chú Dược Sư tại nhà

1. Tìm một nơi yên tĩnh để trì tụng

Bạn nên tìm một nơi yên tĩnh, tránh những nơi ồn ào và nhiều tiếng ồn để bạn có thể tập trung và trì tụng một cách thành tâm. Bạn có thể trì tụng tại nhà, tại chùa hoặc tại bất cứ nơi nào bạn cảm thấy thoải mái và thanh tịnh.

2. Ngồi thiền hoặc đứng thẳng, hai tay chắp lại trước ngực

Nếu bạn chưa quen với việc ngồi thiền, bạn có thể đứng thẳng, hai tay chắp lại trước ngực. Bạn nên giữ cho cơ thể mình thẳng và thoải mái để bạn có thể tập trung vào việc trì tụng.

3. Đọc to hoặc thầm chú Dược Sư

Bạn có thể đọc to hoặc thầm chú Dược Sư. Nếu bạn chưa thuộc chú Dược Sư, bạn có thể sử dụng một cuốn kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện để đọc theo.

4. Trì tụng chú Dược Sư một cách thành tâm và kiên trì

Điều quan trọng nhất khi trì chú Dược Sư là bạn cần trì tụng với tâm thành và sự kiên trì. Bạn hãy tập trung vào ý nghĩa của chú Dược Sư và cầu nguyện với Đức Phật Dược Sư giúp đỡ bạn đạt được những mong muốn.

Cách trì Chú Dược Sư tại nhà
Cách trì Chú Dược Sư tại nhà. |Ảnh: khafa

 

Thời gian trì chú

Bạn có thể trì chú Dược Sư bất cứ lúc nào, nhưng tốt nhất là bạn nên trì tụng vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.

 • Buổi sáng sớm: Đây là thời điểm tâm thức chúng ta còn thanh tịnh và sáng suốt, giúp chúng ta dễ dàng tập trung và trì tụng một cách thành tâm.
 • Buổi tối trước khi đi ngủ: Đây là thời điểm chúng ta có thể thư giãn và thả lỏng tâm trí, giúp chúng ta dễ dàng tiếp nhận những năng lượng tích cực từ chú Dược Sư.

Ngoài ra, bạn cũng có thể trì chú Dược Sư vào những thời điểm khác trong ngày, chẳng hạn như khi bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng hoặc khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, thời gian trì chú Dược Sư không quan trọng bằng tâm thành và sự kiên trì của bạn. Nếu bạn trì tụng chú Dược Sư với tâm thành và sự kiên trì, bạn sẽ nhận được những lợi ích như mong muốn.

Số lượng trì chú

Số lượng trì chú Dược Sư tùy thuộc vào mong muốn của bạn. Bạn có thể trì tụng 108 lần, 300 lần hoặc nhiều hơn.

 • 108 lần: Đây là số lượng trì chú Dược Sư phổ biến nhất. Số 108 là một con số linh thiêng trong Phật giáo, tượng trưng cho sự hoàn hảo và viên mãn.
 • 300 lần: Số lượng trì chú Dược Sư này được cho là có thể mang lại những lợi ích to lớn, chẳng hạn như chữa lành bệnh tật, thanh lọc nghiệp xấu và mang lại may mắn.
 • Nhiều hơn: Bạn có thể trì tụng nhiều hơn 108 hoặc 300 lần nếu bạn muốn đạt được những lợi ích cao hơn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, số lượng trì chú Dược Sư không quan trọng bằng tâm thành và sự kiên trì của bạn. Nếu bạn trì tụng chú Dược Sư với tâm thành và sự kiên trì, bạn sẽ nhận được những lợi ích như mong muốn.

Cách trì Chú Dược Sư
Cách trì Chú Dược Sư. |Ảnh: khafa

 

Một số lưu ý khi trì Chú Dược Sư

 • Trì chú đúng cách: Bạn cần đọc chú Dược Sư một cách chính xác và rõ ràng. Bạn có thể tham khảo cách đọc chú Dược Sư trên mạng hoặc từ các thầy cô giáo dạy Phật pháp.
 • Tạo môi trường trì tụng thanh tịnh: Bạn nên tìm một nơi yên tĩnh, tránh những nơi ồn ào và nhiều tiếng ồn.
 • Trì tụng với tâm thanh tịnh: Bạn nên giữ cho tâm mình thanh tịnh và không vướng bận những suy nghĩ tiêu cực khi trì tụng.
 • Trì chú với tâm thành và sự kiên trì: Đây là điều kiện quan trọng nhất khi trì chú Dược Sư. Nếu bạn trì tụng chú Dược Sư với tâm thành và sự kiên trì, bạn sẽ nhận được những lợi ích như mong muốn.
 • Trì tụng thường xuyên: Bạn nên trì tụng chú Dược Sư thường xuyên, ít nhất là một lần mỗi ngày. Bạn có thể tăng dần số lần trì tụng theo thời gian.
 • Trì tụng với ý nghĩa: Bạn nên hiểu rõ ý nghĩa của chú Dược Sư để có thể trì tụng một cách thành tâm.

Câu chuyện thành công nhờ Chú Dược Sư

Chú Dược Sư là một trong những thần chú được nhiều người trì tụng nhất trong Phật giáo. Chú được cho là có khả năng chữa lành tất cả các loại bệnh tật, kể cả những bệnh nan y. Ngoài ra, chú Dược Sư cũng được cho là có khả năng mang lại may mắn và bình an.

Dưới đây là một câu chuyện thành công trì Chú Dược Sư:

Chị Nguyễn Thị A, 35 tuổi, là một người phụ nữ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chị đã được bác sĩ thông báo rằng chỉ còn sống được vài tháng. Chị A rất đau khổ và tuyệt vọng.

Một ngày nọ, chị A được một người bạn giới thiệu về chú Dược Sư. Chị A đã tìm hiểu về chú Dược Sư và quyết định trì tụng chú.

Chị A bắt đầu trì tụng chú Dược Sư mỗi ngày, từ 20 lần đến 50 lần. Chị trì tụng chú một cách thành tâm và kiên trì.

Chú Dược Sư tiếng việt
Chia sẻ một người được thầy Pá Vi giúp đỡ.

 

Sau một thời gian trì tụng chú Dược Sư, chị A cảm thấy sức khỏe của mình dần được cải thiện. Các triệu chứng của bệnh ung thư bắt đầu thuyên giảm.

Đến nay, đã hơn 5 năm kể từ khi chị A bắt đầu trì tụng chú Dược Sư. Chị A vẫn đang sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Câu chuyện của chị A là một minh chứng cho thấy sức mạnh của chú Dược Sư. Chú Dược Sư không chỉ có khả năng chữa lành bệnh tật mà còn có thể mang lại sự sống cho những người đang gặp nguy hiểm.

Kết luận

Chú dược sư là một loại chú có nhiều lợi ích cho người trì tụng. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp để chữa lành bệnh tật, thanh lọc nghiệp xấu và mang lại may mắn cho mình, thì bạn có thể trì chú dược sư 

Xem thêm: 

Thầy bùa cao tay Pá Vi
Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi Pá Vi
Thầy bùa nổi tiếng Pá vi là người phụ nữ dân tộc thái Quỳ Hợp, Nghệ An. Thầy Pá Vi may mắn được biết và học về bùa ngải. Bản thân thầy Pá Vi đã kiểm ...
Bài viết trước Tổng hợp 3 cách làm bùa để người yêu cũ quay lại 2024

Tổng hợp 3 cách làm bùa để người yêu cũ quay lại 2024

Bài viết tiếp theo

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo