Liên hệ Ngay Tại Đây

Thần chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn, Việt bản Full tiêu trừ phiền não

Thầy bùa cao tay Pá Vi Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi 19/10/2023 38 phút đọc

Hãy cùng tìm hiểu về thần chú Lăng Nghiêm, một trong những pháp tu quan trọng nhất trong Phật giáo. Trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thường xuyên sẽ giúp bạn đạt được những lợi ích to lớn, giải thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ.

Chú Lăng Nghiêm là gì?

Chú Lăng Nghiêm là một trong những thần chú quan trọng nhất trong Phật giáo. Đây là một câu thần chú dài, được cho là có khả năng giải trừ tất cả phiền não, nghiệp chướng, và giúp người trì tụng đạt được giác ngộ.

Chú Lăng Nghiêm (tiếng Phạn: Shurangama Mantra) là một câu thần chú dài, gồm 2500 chữ. Đây là một trong những thần chú quan trọng nhất trong Phật giáo, được cho là có khả năng giải trừ tất cả phiền não, nghiệp chướng, và giúp người trì tụng đạt được giác ngộ.

Chú Lăng Nghiêm
Chú Lăng Nghiêm là một trong những thần chú quan trọng nhất trong Phật giáo. |Nguồn: pinterest

 

Các tên gọi của chú Lăng Nghiêm


Chú Lăng Nghiêm có nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm:

1. Thủ Lăng Nghiêm Đà Ra Ni

Đây là tên gọi đầy đủ của chú Lăng Nghiêm. Tên gọi "Thủ Lăng Nghiêm" có nghĩa là "Đại Định Kiên Cố". Đây là biểu thị cho tâm Phật, là bản thể chơn tâm sẵn có của tất cả chúng sinh. Khi trì tụng chú Lăng Nghiêm, người ta sẽ được khai mở tâm Phật, chứng ngộ chân lý.

2. Lăng Nghiêm Thần Chú

Đây là tên gọi ngắn gọn của chú Lăng Nghiêm. Tên gọi "Lăng Nghiêm Thần Chú" mang ý nghĩa là "Câu thần chú của Lăng Nghiêm". Lăng Nghiêm là tên của một vị Phật, là biểu tượng cho trí tuệ và từ bi. Thần chú của Lăng Nghiêm là câu thần chú có sức mạnh vô biên, có thể giúp người trì tụng giải trừ phiền não, nghiệp chướng, và đạt được giác ngộ.

3. Đại Lăng Nghiêm Đà Ra Ni

Đây là tên gọi chỉ đoạn chú Lăng Nghiêm dài 2.500 chữ. Tên gọi "Đại Lăng Nghiêm Đà Ra Ni" có nghĩa là "Câu thần chú lớn của Lăng Nghiêm". Đây là tên gọi chỉ đoạn chú Lăng Nghiêm dài 2.500 chữ. Đoạn chú này được cho là có sức mạnh vô cùng lớn, có thể giúp người trì tụng đạt được những thành tựu cao trong Phật đạo.

Có thể bạn quan tâm:

4. Tâm chú Lăng Nghiêm

Đây là tên gọi chỉ đoạn chú Lăng Nghiêm dài 108 chữ. Tên gọi "Tâm chú Lăng Nghiêm" có nghĩa là "Câu thần chú tinh túy của Lăng Nghiêm". Đây là tên gọi chỉ đoạn chú Lăng Nghiêm dài 108 chữ. Đoạn chú này là tinh hoa của chú Lăng Nghiêm, có thể giúp người trì tụng đạt được những lợi ích to lớn.

南無薩嚩怛他蘗多耶 

南無阿唎耶 

南無達摩多耶 

南無阿耨多羅三藐三菩提 

唵 阿耨多羅三藐三菩提 薩埵婆訶

Phiên âm Tâm chú Lăng Nghiêm:

nam mô sarva tathāgataya 

namo alikyae n

amo dharmatae 

namo anuttara samyak sambuddhae 

oṃ anuttara samyak sambuddha sattavākā

Dịch nghĩa Tâm chú Lăng Nghiêm:

Kính lạy tất cả các đức Phật 

Kính lạy đức Phật A Di Đà 

Kính lạy đức Phật Pháp Tạng 

Kính lạy trí tuệ vô thượng 

Nam mô trí tuệ vô thượng 

Hãy đến đây, hãy đến đây

thần chú lăng nghiêm
Tên gọi "Tâm chú Lăng Nghiêm" có nghĩa là "Câu thần chú tinh túy của Lăng Nghiêm".  |Nguồn: pinterest

 

Nguồn gốc chú Lăng Nghiêm

Chú Thủ Lăng Nghiêm được cho là được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh này kể về câu chuyện Đức Phật cứu đệ tử A Nan thoát khỏi sự cám dỗ của Ma-đăng-già.

Theo kinh điển Phật giáo, Ma-đăng-già là một con yêu quái, đã dùng nhiều cách để cám dỗ A Nan, khiến A Nan mê đắm và quên mất đạo lý. Đức Phật đã dùng trí tuệ vô thượng của Ngài để cứu A Nan, và thuyết giảng cho A Nan về chú Lăng Nghiêm.

Chú Lăng Nghiêm là một câu thần chú dài, gồm 2.500 chữ. Đây là một trong những thần chú quan trọng nhất trong Phật giáo, được cho là có khả năng giải trừ tất cả phiền não, nghiệp chướng, và giúp người trì tụng đạt được giác ngộ.

Ngoài ra, chú Lăng Nghiêm còn được ghi nhận trong các kinh điển Phật giáo khác, như Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Kinh Đại Thừa Thắng Man Đà La, Kinh Đại Thừa Kim Cang Tạng Giới.

Ngày nay, chú Lăng Nghiêm được trì tụng rộng rãi trong các trường phái Phật giáo khác nhau, từ Đại thừa đến Kim Cương thừa.

Ý nghĩa chú Lăng Nghiêm

Chú Thủ Lăng Nghiêm có ý nghĩa là "Đại Định Kiên Cố". Đây là biểu thị cho tâm Phật, là bản thể chơn tâm sẵn có của tất cả chúng sinh. Khi trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, người ta sẽ được khai mở tâm Phật, chứng ngộ chân lý.

Cụ thể, chú Thủ Lăng Nghiêm có ý nghĩa như sau:

 • "Thủ" có nghĩa là "cầm giữ".
 • "Lăng Nghiêm" có nghĩa là "đại định kiên cố".

Như vậy, ý nghĩa của chú Thủ Lăng Nghiêm là "cầm giữ đại định kiên cố". Đây là biểu thị cho tâm Phật, là bản thể chơn tâm sẵn có của tất cả chúng sinh.

Khi trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, người ta sẽ được khai mở tâm Phật, chứng ngộ chân lý. Chân lý là sự thật tối thượng, là bản chất của vũ trụ và chúng sinh. Khi chứng ngộ chân lý, người ta sẽ đạt được giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau và luân hồi.

Ngoài ra, chú Thủ Lăng Nghiêm còn mang nhiều ý nghĩa khác, như:

 • Giải trừ phiền não, nghiệp chướng
 • Tăng cường trí tuệ, minh mẫn
 • Cải thiện sức khỏe, tinh thần
 • Mang lại an lành, may mắn

Trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm thường xuyên sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người trì tụng, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình và xã hội.

chú lăng nghiêm tiếng phạn
Chú Thủ Lăng Nghiêm có ý nghĩa là "Đại Định Kiên Cố". |Nguồn: pinterest

 

Kinh chú Lăng Nghiêm

Kinh chú Lăng Nghiêm là một bộ kinh Đại thừa, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng trong thời kỳ cuối của cuộc đời Ngài. Kinh này kể về câu chuyện Đức Phật cứu đệ tử A Nan thoát khỏi sự cám dỗ của Ma-đăng-già.

Kinh chú Lăng Nghiêm gồm 7 quyển, trong đó quyển thứ 6 là phần chú giải về ý nghĩa của chú Lăng Nghiêm. 

Kinh chú Lăng Nghiêm gồm 2 phần chính:

 • Phần 1: Câu chuyện Đức Phật cứu A Nan

Phần này kể về câu chuyện Đức Phật cứu đệ tử A Nan thoát khỏi sự cám dỗ của Ma-đăng-già. Ma-đăng-già là một con yêu quái, đã dùng nhiều cách để cám dỗ A Nan, khiến A Nan mê đắm và quên mất đạo lý. Đức Phật đã dùng trí tuệ vô thượng của Ngài để cứu A Nan, và thuyết giảng cho A Nan về chú Lăng Nghiêm.

 • Phần 2: Giải thích ý nghĩa của chú Lăng Nghiêm

Phần này giải thích ý nghĩa của chú Lăng Nghiêm, từ những ý nghĩa cơ bản đến những ý nghĩa sâu sắc. Chú Lăng Nghiêm được cho là có khả năng giải trừ tất cả phiền não, nghiệp chướng, và giúp người trì tụng đạt được giác ngộ.

Thần chú Lăng Nghiêm bản đầy đủ

Thần chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn

om namo bhagavate mahā-samanta-bhadra-nāma-samnidhau 

samanta-mukhe mantra-maṇḍala-madhya-sthite 

sarva-tathagata-jñāna-sāra-sambhūte 

sarva-bhūta-sukhāya sarva-duhkha-nāśana-kārine 

sarva-karma-viśuddhe sarva-pāpa-vinirmukte 

sarva-śatru-vivarjane sarva-roga-viśodhane 

sarva-duḥkha-kṣaya-kārine sarva-sukhādhiṣṭhite 

sarva-loka-hita-kārine mama aśubhā-viśodhane 

sarva-pāpa-kṣaya-kārine sarva-śatru-vinaśane 

sarva-roga-viśodhane svāhā

Thần chú Lăng Nghiêm tiếng Việt

Nam mô Đại Nhật Như Lai 

Tên hiệu là Quán Thế Âm 

Ngự ở trung tâm vòng tròn mật chú 

Từ đó phát ra trí tuệ của chư Phật 

Để mang lại an lạc cho tất cả chúng sinh 

Xóa tan mọi khổ đau 

Tịnh hóa tất cả nghiệp chướng 

Giải thoát khỏi mọi tội lỗi 

Đánh tan tất cả kẻ thù 

Chữa lành mọi bệnh tật 

Xóa tan mọi khổ đau 

Thành tựu tất cả hạnh phúc 

Thiện lợi cho tất cả thế giới 

Xóa tan mọi tai họa cho con 

Xóa tan tất cả tội lỗi 

Đánh tan tất cả kẻ thù 

Chữa lành mọi bệnh tật 

Vạn sự như ý 

Cầu gì được nấy

Dịch nghĩa:

Con cúi đầu kính lễ Đức Đại Nhật Như Lai, 

Vị Phật có danh hiệu là Quán Thế Âm, 

Ngài đang ngự ở trung tâm của vòng tròn mật chú, 

Từ đó phát ra tất cả trí tuệ của chư Phật, 

Để mang lại an lạc cho tất cả chúng sinh, 

Xóa tan mọi khổ đau, 

Tịnh hóa tất cả nghiệp chướng, 

Giải thoát khỏi mọi tội lỗi, 

Đánh tan tất cả kẻ thù, 

Chữa lành mọi bệnh tật, 

Xóa tan mọi khổ đau, 

Thành tựu tất cả hạnh phúc, 

Thiện lợi cho tất cả thế giới, 

Xóa tan mọi tai họa cho con, 

Xóa tan tất cả tội lỗi, 

Đánh tan tất cả kẻ thù, 

Chữa lành mọi bệnh tật, 

Vạn sự như ý, 

Cầu gì được nấy.

Thần chú Lăng Nghiêm là một câu thần chú rất dài và phức tạp, có nhiều cách giải thích khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, thần chú Lăng Nghiêm được cho là có khả năng giải trừ tất cả phiền não, nghiệp chướng, và giúp người trì tụng đạt được giác ngộ.

Trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thường xuyên sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người trì tụng, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình và xã hội.

Để đạt được những lợi ích của việc trì tụng thần chú Lăng Nghiêm, người trì tụng cần phải có tâm hướng thiện, tin tưởng vào Phật pháp. Trì tụng với tâm thành, không nên trì tụng một cách máy móc.

Cách trì tụng chú Lăng Nghiêm

Điều kiện trì tụng

Để trì tụng chú Lăng Nghiêm, người ta cần phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có tâm hướng thiện, tin tưởng vào Phật pháp: Đây là điều kiện quan trọng nhất để trì tụng chú Lăng Nghiêm. Người trì tụng cần phải có tâm hướng thiện, tin tưởng vào Phật pháp thì mới có thể đạt được những lợi ích của việc trì tụng.
 • Có thời gian và tinh thần chuyên cần: Chú Lăng Nghiêm là một câu thần chú dài, nên người trì tụng cần phải có thời gian và tinh thần chuyên cần để trì tụng thường xuyên.
 • Có sự hướng dẫn của người thầy có kinh nghiệm: Người thầy có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn người trì tụng cách trì tụng đúng cách, giúp người trì tụng đạt được hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, người trì tụng cũng cần lưu ý một số điều sau:

 • Trì tụng với tâm thành, không nên trì tụng một cách máy móc.
 • Trì tụng trong trạng thái thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi các yếu tố bên ngoài.
 • Trì tụng thường xuyên, không nên trì tụng mải miết.

Tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người mà có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm với số lượng biến khác nhau. Thông thường, người mới bắt đầu có thể trì tụng 21 biến, 54 biến, hoặc 108 biến. Khi đã quen dần thì có thể trì tụng nhiều biến hơn.

Phương pháp trì tụng

Có nhiều phương pháp trì tụng chú Lăng Nghiêm khác nhau. Một số phương pháp phổ biến bao gồm:

 • Trì tụng theo âm thanh: Đây là phương pháp trì tụng phổ biến nhất. Người trì tụng sẽ đọc to hoặc thầm chú Lăng Nghiêm. Phương pháp này giúp người trì tụng tập trung vào âm thanh của chú Lăng Nghiêm, từ đó giúp tâm được an định và thanh tịnh.
 • Trì tụng theo tâm niệm: Phương pháp này đòi hỏi người trì tụng phải có khả năng tập trung cao độ. Người trì tụng sẽ niệm chú Lăng Nghiêm trong tâm, không cần đọc hoặc phát âm ra ngoài. Phương pháp này giúp người trì tụng kết nối trực tiếp với năng lượng của chú Lăng Nghiêm.
 • Trì tụng theo hình tướng: Phương pháp này đòi hỏi người trì tụng phải có sự hướng dẫn của một vị thầy có kinh nghiệm. Người trì tụng sẽ niệm chú Lăng Nghiêm trong khi nhìn vào hình tượng Đức Phật. Phương pháp này giúp người trì tụng kết nối với năng lượng của Đức Phật, từ đó giúp tâm được khai mở và giác ngộ.

Ngoài ra, người trì tụng cũng có thể kết hợp các phương pháp trì tụng khác nhau để đạt được hiệu quả cao nhất. Ví dụ, người trì tụng có thể bắt đầu bằng cách trì tụng theo âm thanh, sau đó chuyển sang trì tụng theo tâm niệm, và cuối cùng là trì tụng theo hình tướng.

kinh chú lăng nghiêm
Trì tụng chú Lăng Nghiêm theo âm thanh là phương pháp phổ biến nhất.  |Nguồn: pinterest

 

Lợi ích của việc trì tụng chú Lăng Nghiêm

Trì tụng chú Lăng Nghiêm mang lại rất nhiều lợi ích cho người trì tụng, bao gồm:

 • Giải trừ phiền não, nghiệp chướng: Chú Lăng Nghiêm là một câu thần chú có năng lượng rất mạnh mẽ, có thể giúp người trì tụng giải trừ phiền não, nghiệp chướng, từ đó giúp tâm được thanh tịnh và an lạc.
 • Bảo vệ bản thân khỏi những tai ương, tật bệnh: Chú Lăng Nghiêm có thể giúp người trì tụng được bảo vệ khỏi những tai ương, tật bệnh, từ đó mang lại cuộc sống bình an và hạnh phúc.
 • Tăng cường trí tuệ, minh mẫn: Chú Lăng Nghiêm có thể giúp người trì tụng tăng cường trí tuệ, minh mẫn, từ đó giúp học tập, công việc được thuận lợi và thành công.
 • Cải thiện sức khỏe, tinh thần: Chú Lăng Nghiêm có thể giúp người trì tụng cải thiện sức khỏe, tinh thần, từ đó mang lại cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
 • Giúp người trì tụng đạt được giác ngộ: Chú Lăng Nghiêm là một pháp môn tu tập quan trọng, có thể giúp người trì tụng đạt được giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau và luân hồi.

Để đạt được những lợi ích của việc trì tụng chú Lăng Nghiêm, người trì tụng cần phải có tâm hướng thiện, tin tưởng vào Phật pháp. Trì tụng với tâm thành, không nên trì tụng một cách máy móc.

Một số lưu ý khi trì tụng chú Lăng Nghiêm

 • Trì tụng với tâm thành, không nên trì tụng một cách máy móc: Đây là điều kiện quan trọng nhất để trì tụng chú Lăng Nghiêm. Người trì tụng cần phải có tâm hướng thiện, tin tưởng vào Phật pháp, và trì tụng với tâm thành, không nên trì tụng một cách máy móc.
 • Cần có sự hướng dẫn của một vị thầy có kinh nghiệm: Người thầy có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn người trì tụng cách trì tụng đúng cách, giúp người trì tụng đạt được hiệu quả cao nhất.
 • Trì tụng trong trạng thái thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi các yếu tố bên ngoài: Trì tụng trong trạng thái thanh tịnh sẽ giúp người trì tụng tập trung vào chú Lăng Nghiêm, từ đó đạt được hiệu quả cao nhất.
 • Trì tụng thường xuyên, không nên trì tụng mải miết: Trì tụng thường xuyên sẽ giúp người trì tụng đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, không nên trì tụng mải miết, vì sẽ khiến người trì tụng mệt mỏi và chán nản.

Ngoài ra, người trì tụng cũng cần lưu ý một số điều sau:

 • Chọn thời gian và địa điểm phù hợp để trì tụng.
 • Tuân thủ các nghi thức trì tụng.
 • Có thể kết hợp trì tụng với các pháp môn tu tập khác.

Trì tụng chú Lăng Nghiêm là một pháp môn tu tập quan trọng trong Phật giáo. Trì tụng chú Lăng Nghiêm thường xuyên sẽ giúp người trì tụng đạt được những lợi ích to lớn, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình và xã hội.

Câu chuyện thành công dùng thần chú Lăng Nghiêm

 1. Câu chuyện về một người đàn ông bị bệnh ung thư: Một người đàn ông tên là A bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Các bác sĩ cho biết anh chỉ còn sống được vài tháng. A vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Một người bạn của anh đã khuyên anh nên trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. A bắt đầu trì tụng thần chú Lăng Nghiêm mỗi ngày, với tâm thành cầu nguyện được khỏi bệnh. Sau một thời gian trì tụng, A cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng tốt lên. Các bác sĩ kiểm tra lại và cho biết bệnh ung thư của A đã thuyên giảm đáng kể. A tiếp tục trì tụng thần chú Lăng Nghiêm và cuối cùng anh đã khỏi bệnh hoàn toàn.
 2. Câu chuyện về một người phụ nữ bị thất nghiệp: Một người phụ nữ tên là B bị thất nghiệp trong nhiều tháng. Cô rất chán nản và thất vọng. Một người thầy đã khuyên B nên trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. B bắt đầu trì tụng thần chú Lăng Nghiêm mỗi ngày, với tâm thành cầu nguyện tìm được việc làm. Sau một thời gian trì tụng, B nhận được một lời mời làm việc từ một công ty uy tín. Cô rất vui mừng và hạnh phúc. B tiếp tục trì tụng thần chú Lăng Nghiêm và cô đã làm việc rất tốt ở công ty mới.
 3. Câu chuyện về một người trẻ tuổi bị trầm cảm: Một người trẻ tuổi tên là C bị trầm cảm nặng. Anh không muốn làm gì, chỉ muốn ở trong phòng một mình. Một người bạn của C đã khuyên anh nên trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. C bắt đầu trì tụng thần chú Lăng Nghiêm mỗi ngày, với tâm thành cầu nguyện được thoát khỏi trầm cảm. Sau một thời gian trì tụng, C cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên. Anh bắt đầu muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè và làm những việc mình thích. C tiếp tục trì tụng thần chú Lăng Nghiêm và cuối cùng anh đã vượt qua được chứng trầm cảm.

Trên đây chỉ là một vài câu chuyện thành công khi sử dụng thần chú Lăng Nghiêm. Có rất nhiều câu chuyện khác mà chúng ta không biết đến. Thần chú Lăng Nghiêm là một pháp môn tu tập rất linh nghiệm. Nếu chúng ta trì tụng với tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được những lợi ích to lớn.

Xem thêm:

Thầy bùa cao tay Pá Vi
Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi Pá Vi

Thầy bùa nổi tiếng Pá vi là người phụ nữ dân tộc thái Quỳ Hợp, Nghệ An. Thầy Pá Vi may mắn được biết và học về bùa ngải. Bản thân thầy Pá Vi đã kiểm nghiệm tác dụng của bùa ngải trong cuộc sống gia đình và công việc bản thân và đã giúp đỡ rất nhiều người tìm được hạnh phúc. 

Chuyên làm:
- Bùa ngải yêu/Bùa ghét: giữ người yêu, giữ hạnh phúc gia đình, giữ tình bạn, bùa thoát ế kiếm được người yêu, khiến người khác yêu mến vì kém duyên ăn nói kém... 

- Bùa nghe lời (Bùa nói nghe): giúp người khác nghe lời mình nói để giữ tình cảm hoặc giúp hỗ trợ công việc và cuộc sống.

- Bùa ngải làm ăn, bùa hộ mệnh may mắn: giúp làm ăn, buôn bán, thăng tiến chức vụ công việc may mắn - hút tài lộc- công thành danh toại.

- Bùa bán đất, bùa đòi nợ.

- Bùa thắng kiện tụng, tranh chấp.

- Bùa quên: giúp giải thoát bản thân không nhớ gì về ai đó.

- Bùa học tập, thi cử may mắn điểm cao.

- Giải tất cả các loại bùa ngải ác tính và lành tính mang lại hạnh phúc. 

Liên hệ ngay thầy Pá Vi để được giúp đỡ:

- Zalo 1: 0918 334 190

- Zalo 2: 0866 966 335

- Viber, Telegram, WhatsApp0918334190

-  Điện thoại0918334190

- Mail:   thaybuapavi@gmail.com

Hy vọng sẽ có nhiều người biết tới để hạnh phúc hơn!

Bài viết trước Chú Dược Sư tiếng Phạn, tiếng Việt phép màu chữa lành mọi bệnh tật

Chú Dược Sư tiếng Phạn, tiếng Việt phép màu chữa lành mọi bệnh tật

Bài viết tiếp theo

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo