Liên hệ Ngay Tại Đây

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? Tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát tuổi ngọ

Thầy bùa cao tay Pá Vi Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi 07/11/2023 22 phút đọc

Bạn đã bao giờ nghe đến Đại Thế Chí Bồ Tát chưa? Ngài là vị Bồ Tát nào? Ngài có vai trò gì trong Phật giáo? Hãy cùng tìm hiểu về Đại Thế Chí Bồ Tát trong bài viết này.

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai?

Đại Thế Chí Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa, cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài là vị Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, thường dùng ánh sáng trí tuệ của mình để soi sáng chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ.

Tên gọi Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho điều gì?

Tên gọi của Đại Thế Chí Bồ Tát có nghĩa là "Đạt được đại thế", tức là đạt được trí tuệ vô thượng. Trí tuệ vô thượng là trí tuệ có thể thấu hiểu tất cả mọi pháp, từ đó có thể giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ.

Tên gọi Đại Thế Chí Bồ Tát có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng nhìn chung đều thể hiện ý nghĩa của Ngài là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ.

 • Ý nghĩa thứ nhất: "Đại" có nghĩa là lớn, "Thế" có nghĩa là thế giới, "Chí" có nghĩa là trí tuệ. Như vậy, "Đại Thế Chí" có nghĩa là trí tuệ lớn lao, trí tuệ bao trùm khắp thế giới.
 • Ý nghĩa thứ hai: "Đại" có nghĩa là cao cả, "Thế" có nghĩa là thế gian, "Chí" có nghĩa là trí tuệ. Như vậy, "Đại Thế Chí" có nghĩa là trí tuệ cao cả, trí tuệ có thể dẫn dắt chúng sanh vượt qua khổ đau, đạt được giác ngộ.
 • Ý nghĩa thứ ba: "Đại" có nghĩa là rộng lớn, "Thế" có nghĩa là thế giới, "Chí" có nghĩa là trí tuệ. Như vậy, "Đại Thế Chí" có nghĩa là trí tuệ rộng lớn, trí tuệ có thể soi sáng khắp thế giới, giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ.

Nhìn chung, tên gọi Đại Thế Chí Bồ Tát thể hiện ý nghĩa của Ngài là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ vô thượng, dùng ánh sáng trí tuệ của mình để soi sáng chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ.

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai?
Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? | Ảnh minh hoạ 

 

Tầm quan trọng của Đại Thế Chí Bồ Tát

Về mặt Phật giáo

 • Đại Thế Chí Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa, cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát.
 • Ngài là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ vô thượng, dùng ánh sáng trí tuệ của mình để soi sáng chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ.
 • Ngài là vị Bồ Tát trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc, giúp chúng sanh hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật và đạt được giác ngộ.

Về mặt tâm linh

 • Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, từ bi và lòng yêu thương chúng sanh.
 • Việc thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát giúp chúng ta phát triển trí tuệ, từ bi và lòng yêu thương chúng sanh.
 • Ánh sáng trí tuệ của Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ giúp chúng ta soi sáng tâm trí, loại bỏ phiền não, giúp chúng ta có được trí tuệ để phân biệt đúng sai, thiện ác.
Đại the Chí Bồ Tát tuổi Ngọ
Đại thế Chí Bồ Tát tuổi Ngọ. | Ảnh minh hoạ 

 

Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát

Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát được chia thành hai phần:

 • Phần thứ nhất: Nói về hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát.
 • Phần thứ hai: Nói về cách thức chúng ta có thể tu tập theo hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát.

>> Xem thêm tại đây:  Nghe Phật pháp nhiệm màu + Những lời Phật dạy hay nhất trong cuộc sống

Trong phần thứ nhất, kinh nói rằng Đại Thế Chí Bồ Tát phát nguyện sẽ dùng ánh sáng trí tuệ của mình để soi sáng chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ. Ngài cũng nguyện sẽ cứu độ tất cả chúng sanh, không bỏ sót một ai.

Trong phần thứ hai, kinh Phật này nói rằng chúng ta có thể tu tập theo hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát bằng cách:

 • Phát nguyện: Phát nguyện sẽ dùng trí tuệ và từ bi của mình để giúp đỡ chúng sanh.
 • Tu tập chánh kiến: Có trí tuệ để phân biệt đúng sai, thiện ác.
 • Tu tập thiền định: Dùng thiền định để loại bỏ phiền não, phát triển trí tuệ và từ bi.
 • Hành trì Bồ Tát đạo: Làm những việc thiện, giúp đỡ chúng sanh.

Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát là một bộ kinh có giá trị cao cả, giúp chúng ta phát triển trí tuệ, từ bi và lòng yêu thương chúng sanh.

Nghe kinh Đại Thế Chí Bồ Tát

Hình tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Hình tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát trong Phật giáo

Trong các hình tượng Phật giáo, Đại Thế Chí Bồ Tát thường được miêu tả là một vị Bồ Tát nam, có màu xanh lục, mặc áo cà sa màu xanh, ngồi trên tòa hoa sen, tay cầm viên ngọc Như Ý.

>> Xem thêm tại đây: Thần Chú Chuẩn Đề tiếng Phạn, Việt đầy đủ cho mọi phật tử

 1. Màu xanh lục tượng trưng cho trí tuệ
 2. Tọa trên tòa hoa sen
 3. Tay cầm viên ngọc Như Ý
 4. Đội mão hoa sen
 5. Có chuỗi anh lạc
 6. Có cành hoa sen

Ý nghĩa của hình tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Hình tượng Đại Thế Chí Bồ Tát là biểu tượng của trí tuệ và từ bi. Ngài là vị Bồ Tát luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Việc thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát giúp chúng ta phát triển trí tuệ, từ bi và lòng yêu thương chúng sanh.

>> Xem thêm tại đây: Kinh chú Đại Bi 21 biến chữ to đọc nhanh, dễ nhớ cho mọi phật tử

Ý nghĩa của từng đặc điểm trong hình tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

 • Màu xanh lục: Tượng trưng cho trí tuệ, sự thanh tịnh và giải thoát.
 • Tọa trên tòa hoa sen: Tượng trưng cho sự thanh tịnh và giải thoát khỏi phiền não, khổ đau.
 • Tay cầm viên ngọc Như Ý: Tượng trưng cho trí tuệ và từ bi.
 • Đội mão hoa sen: Tượng trưng cho trí tuệ và sự thanh tịnh.
 • Có chuỗi anh lạc: Tượng trưng cho sự giải thoát khỏi phiền não, khổ đau.
 • Có cành hoa sen: Tượng trưng cho sự thanh tịnh và giải thoát.
Quán The Âm Bồ Tát và Đại the Chí Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại thế Chí Bồ Tát. | Ảnh minh hoạ 

 

Hạnh nguyện

Hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát

Hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát là nguyện được thành Phật để độ tất cả chúng sanh, không bỏ sót một ai. Ngài cũng nguyện dùng ánh sáng trí tuệ của mình để soi sáng chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ.

>> Xem thêm tại đây: Bùa yêu dân tộc Thái Quỳ Hợp gắn kết hạnh phúc - kinh doanh phát đạt

Ý nghĩa của hạnh nguyện Đại Thế Chí Bồ Tát

 • Thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn của Phật giáo. Đại Thế Chí Bồ Tát nguyện độ tất cả chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, thiện ác. Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi khổ đau, đạt được hạnh phúc.
 • Thể hiện tinh thần giác ngộ, giải thoát của Phật giáo. Đại Thế Chí Bồ Tát nguyện thành Phật để giúp chúng sanh đạt được giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân hồi.
 • Thể hiện tinh thần phát triển trí tuệ, từ bi của con người. Hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát là tấm gương sáng để chúng ta noi theo, phát triển trí tuệ, từ bi để giúp đỡ chúng sanh.
Đại the Chí Bồ Tát tượng trưng cho điều gì
Đại thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho điều gì? | Ảnh minh hoạ 

 

Thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát

Lợi ích của việc thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát

 • Phát triển trí tuệ: Ánh sáng trí tuệ của Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ giúp chúng ta soi sáng tâm trí, loại bỏ phiền não, giúp chúng ta có được trí tuệ để phân biệt đúng sai, thiện ác.
 • Phát triển từ bi: Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Bồ Tát tượng trưng cho từ bi. Khi chúng ta thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta sẽ được Ngài gia hộ, giúp chúng ta phát triển lòng từ bi, yêu thương chúng sanh.
 • Lòng yêu thương chúng sanh: Khi chúng ta thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta sẽ được Ngài gia hộ, giúp chúng ta có được lòng yêu thương chúng sanh, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

>> Xem thêm tại đây: Tụng lời kinh chú đại bi 7 biến chữ to, đọc nhanh, có hồi hướng NEW

Cách thờ cúng 

Cách thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát như sau:

 • Tạo lập một bàn thờ Phật, đặt tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ở vị trí trang trọng.
 • Thường xuyên thắp hương, tụng kinh, niệm Phật.
 • Tu tập theo hạnh nguyện của Đại Thế Chí Bồ Tát.
Hạnh nguyện của Đại the Chí Bồ Tát
Hạnh nguyện của Đại thế Chí Bồ Tát.  | Ảnh minh hoạ 

 

Đại Thế Chí Bồ Tát tuổi ngọ

Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ. Ngài là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ vô thượng, dùng ánh sáng trí tuệ của mình để soi sáng chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ.

Người tuổi Ngọ sinh vào các năm: 1954 (Giáp Ngọ), 1966 (Bính Ngọ), 1978 (Mậu Ngọ), 1990 (Canh Ngọ), 2002 (Nhâm Ngọ), 2014 (Giáp Ngọ).

Người tuổi Ngọ thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thích phiêu lưu mạo hiểm. Tuy nhiên, họ cũng khá nóng nảy và dễ bốc đồng.

Thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát giúp người tuổi Ngọ phát triển trí tuệ, từ bi và lòng yêu thương chúng sanh. Điều này sẽ giúp họ kiểm soát được tính cách nóng nảy, dễ bốc đồng của mình, trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn. Ngoài ra, thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát cũng giúp người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.

Hình ảnh Đại the Chí Bồ Tát
Hình ảnh Đại thế Chí Bồ Tát. | Ảnh minh hoạ 

 

Sự nhiệm màu của bùa chú

Sức mạnh cứu vớt tình yêu của lá bùa lành tính

Lá bùa lành tính của thầy bùa cao tay Pá Vi được cho là có sức mạnh cứu vớt tình yêu, giúp các cặp đôi hàn gắn vết rạn nứt, tình yêu thêm bền chặt. Sức mạnh này được thể hiện qua các yếu tố sau:

 • Năng lượng tâm linh

Lá bùa lành tính của thầy Pá Vi được làm từ các nguyên liệu tự nhiên, có năng lượng tâm linh mạnh mẽ. Năng lượng này giúp kết nối các cặp đôi, hàn gắn tình cảm, giúp họ hiểu và yêu thương nhau hơn.

 • Năng lực của thầy Pá Vi

Thầy Pá Vi là một thầy bùa cao tay, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm bùa. Thầy Pá Vi sử dụng năng lực của mình để yểm bùa, giúp bùa phát huy tối đa công dụng.

 • Niềm tin của người dùng

Niềm tin của người dùng cũng là một yếu tố quan trọng giúp lá bùa lành tính của thầy Pá Vi phát huy tác dụng. Khi người dùng tin tưởng vào bùa, bùa sẽ phát huy sức mạnh của mình.

 Tượng Phật Đại the Chí Bồ Tát
Sức mạnh cứu vớt tình yêu của lá bùa lành tính của thầy Pá Vi.

 

Câu chuyện thực tế

Chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Hằng, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã từng sử dụng lá bùa lành tính của thầy Pá Vi và có kết quả rất tốt.

Mình và bạn trai yêu nhau được 5 năm, nhưng do một số mâu thuẫn, chúng mình đã chia tay. Mình rất đau khổ và mong muốn được hàn gắn với bạn trai. Sau khi tìm hiểu, mình biết đến thầy Pá Vi và quyết định nhờ thầy giúp đỡ.

Thầy Pá Vi đã làm cho mình một lá bùa lành tính. Thầy hướng dẫn mình sử dụng bùa đúng cách và tuân thủ các quy tắc của bùa.

Sau khi sử dụng bùa được 2 tháng, bạn trai mình đã chủ động liên lạc với mình. Chúng mình đã gặp nhau và nói chuyện. Bạn trai mình đã xin lỗi mình về những lỗi lầm của mình và chúng mình đã quyết định quay lại với nhau.

Mình rất vui khi tình yêu của mình đã được hàn gắn. Mình cảm ơn thầy Pá Vi đã giúp đỡ mình.

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát
Câu chuyện thực tế.

 

Trên đây là câu chuyện thực tế của mình về lá bùa lành tính của thầy Pá Vi. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong tình yêu, bạn có thể tham khảo lá bùa này. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý sử dụng bùa đúng cách và tuân thủ các quy tắc của bùa để bùa phát huy tác dụng tốt nhất.

>> Xem thêm tại đây: Kinh Vô Lượng Thọ pdf trọn bộ có chữ, bản đầy đủ cho phật tử

Kết luận

Đại Thế Chí Bồ Tát là một vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài là vị Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, thường dùng ánh sáng trí tuệ của mình để soi sáng chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ.

Lá bùa lành tính của thầy Pá Vi là một giải pháp hiệu quả giúp các cặp đôi hàn gắn vết rạn nứt, tình yêu thêm bền chặt. 

>> Xem thêm video tại đây: 

Thầy bùa cao tay Pá Vi
Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi Pá Vi

Thầy bùa nổi tiếng Pá vi là người phụ nữ dân tộc thái Quỳ Hợp, Nghệ An. Thầy Pá Vi may mắn được biết và học về bùa ngải. Bản thân thầy Pá Vi đã kiểm nghiệm tác dụng của bùa ngải trong cuộc sống gia đình và công việc bản thân và đã giúp đỡ rất nhiều người tìm được hạnh phúc. 

Chuyên làm:
- Bùa ngải yêu/Bùa ghét: giữ người yêu, giữ hạnh phúc gia đình, giữ tình bạn, bùa thoát ế kiếm được người yêu, khiến người khác yêu mến vì kém duyên ăn nói kém... 

- Bùa nghe lời (Bùa nói nghe): giúp người khác nghe lời mình nói để giữ tình cảm hoặc giúp hỗ trợ công việc và cuộc sống.

- Bùa ngải làm ăn, bùa hộ mệnh may mắn: giúp làm ăn, buôn bán, thăng tiến chức vụ công việc may mắn - hút tài lộc- công thành danh toại.

- Bùa bán đất, bùa đòi nợ.

- Bùa thắng kiện tụng, tranh chấp.

- Bùa quên: giúp giải thoát bản thân không nhớ gì về ai đó.

- Bùa học tập, thi cử may mắn điểm cao.

- Giải tất cả các loại bùa ngải ác tính và lành tính mang lại hạnh phúc. 

Liên hệ ngay thầy Pá Vi để được giúp đỡ:

- Zalo 1: 0918 334 190

- Zalo 2: 0866 966 335

- Viber, Telegram, WhatsApp0918334190

-  Điện thoại0918334190

- Mail:   thaybuapavi@gmail.com

Hy vọng sẽ có nhiều người biết tới để hạnh phúc hơn!

Bài viết trước 5 cách làm bùa yêu bằng ngày tháng năm sinh tại nhà nhanh nhất

5 cách làm bùa yêu bằng ngày tháng năm sinh tại nhà nhanh nhất

Bài viết tiếp theo

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo