Liên hệ Ngay Tại Đây

Kinh Dược Sư tiếng Phạn, Việt có chữ lớn dễ đọc giải trừ bệnh tật

Thầy bùa cao tay Pá Vi Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi 22/10/2023 27 phút đọc

Kinh Dược Sư có chữ lớn, dễ đọc, phù hợp với mọi đối tượng. Đây là một bộ kinh Phật giáo có ý nghĩa sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật Dược Sư, từ đó phát khởi tâm bồ đề, nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh.

Kinh Dược Sư là gì?

Kinh Dược Sư là một bộ kinh Phật giáo thuộc hệ Đại thừa, được cho là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cho các vị đại Bồ tát và hàng đệ tử tại thành Quảng Nghiêm, Ấn Độ. Kinh này nói về hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật Dược Sư, Ngài có 12 đại nguyện, trong đó có nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh, giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật, tai ương. 

Tên gọi Kinh Dược Sư có tên đầy đủ là: "Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh". Tên gọi này được dịch từ tiếng Phạn là "Bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhāraṇa Sūtra".

kinh dược sư tiếng phạn
Kinh dược sư tiếng Phạn.  | Ảnh: minh hoạ

 

Nguồn gốc Kinh Dược Sư

Nguồn gốc của Kinh Dược Sư được cho là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cho các vị đại Bồ tát và hàng đệ tử tại thành Quảng Nghiêm, Ấn Độ. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến khác nhau về thời gian và địa điểm ra đời của kinh Dược Sư.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, kinh Dược Sư được cho là do ngài Bạch-thi-lê-mật-đa-la dịch từ Phạn sang Hán vào khoảng thế kỷ thứ 4. Kinh này được lưu truyền rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo nghiên cứu của các học giả phương Tây, kinh Dược Sư có thể được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3. Kinh này có thể xuất phát từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ.

Dù nguồn gốc của kinh Dược Sư là gì đi nữa, thì kinh này vẫn là một bộ kinh Phật giáo quan trọng, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Kinh này nói về hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật Dược Sư, Ngài có 12 đại nguyện, trong đó có nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh, giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật, tai ương.

Kinh Dược Sư được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Kinh này được lưu truyền rộng rãi ở nhiều nước Phật giáo, trong đó có Việt Nam.

Ý nghĩa Kinh Dược Sư
Ý nghĩa Kinh Dược Sư. | Ảnh: minh hoạ

 

Nội dung chính Kinh Dược Sư tiếng Phạn

Kinh Dược Sư nói về hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật Dược Sư, Ngài có 12 đại nguyện, trong đó có nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh, giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật, tai ương.

Chi tiết Kinh Dược Sư có chữ trọn bộ

1. Phần duyên khởi

Phần này nói về bối cảnh ra đời của kinh Dược Sư. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết giảng cho các vị đại Bồ tát và hàng đệ tử tại thành Quảng Nghiêm, Ấn Độ. Lúc này, Ngài nhận được lời thỉnh cầu của Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, mong được nghe về Đức Phật Dược Sư và hạnh nguyện độ sinh của Ngài.

2. Phần chánh tông

Phần này nói về hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật Dược Sư. Ngài có 12 đại nguyện, trong đó có nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh, giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật, tai ương.

Đại nguyện thứ nhất

"Nếu có chúng sanh nào bị bệnh tật, tôi sẽ chữa lành cho họ."

Đại nguyện thứ hai

"Nếu có chúng sanh nào bị nghèo khổ, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi nghèo khổ."

Đại nguyện thứ ba

"Nếu có chúng sanh nào bị oan ức, tôi sẽ giúp họ được giải oan."

Đại nguyện thứ tư

"Nếu có chúng sanh nào bị chìm đắm trong dục vọng, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi dục vọng."

Đại nguyện thứ năm

"Nếu có chúng sanh nào bị chìm đắm trong sân hận, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi sân hận."

Đại nguyện thứ sáu

"Nếu có chúng sanh nào bị chìm đắm trong ngu si, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi ngu si."

Đại nguyện thứ bảy

"Nếu có chúng sanh nào bị chìm đắm trong tà kiến, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi tà kiến."

Đại nguyện thứ tám

"Nếu có chúng sanh nào bị chìm đắm trong vô minh, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi vô minh."

Đại nguyện thứ chín

"Nếu có chúng sanh nào bị chìm đắm trong tham lam, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi tham lam."

Đại nguyện thứ mười

"Nếu có chúng sanh nào bị chìm đắm trong sân hận, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi sân hận."

Đại nguyện thứ mười một

"Nếu có chúng sanh nào bị chìm đắm trong ngu si, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi ngu si."

Đại nguyện thứ mười hai

"Nếu có chúng sanh nào được sinh ra trong cõi ác, tôi sẽ giúp họ được tái sinh vào cõi thiện."

3. Phần lưu thông

Phần này nói về việc tụng niệm kinh Dược Sư và trì tụng chú Dược Sư. Tụng niệm kinh Dược Sư và trì tụng chú Dược Sư có thể giúp chúng sinh được Đức Phật Dược Sư gia hộ, tiêu trừ bệnh tật, tai ương, được an lạc, hạnh phúc. Như vậy, nội dung chính của kinh Dược Sư là nói về hạnh nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh của Đức Phật Dược Sư. Kinh này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn của Đức Phật Dược Sư.

kinh dược sư có chữ trọn bộ
Kinh Dược Sư có chữ trọn bộ. | Ảnh: minh hoạ

 

 

Ý nghĩa Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn của Đức Phật Dược Sư. Kinh này giúp chúng ta hiểu rõ về hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật, từ đó phát khởi tâm bồ đề, nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh.

Dưới đây là một số ý nghĩa của Kinh Dược Sư:

 • Thể hiện tinh thần từ bi của Đức Phật Dược Sư: Đức Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, trong đó có nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh, giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật, tai ương. Điều này thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn của Đức Phật Dược Sư.
 • Khuyến khích chúng ta phát khởi tâm bồ đề: Kinh Dược Sư giúp chúng ta hiểu rõ về hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật, từ đó phát khởi tâm bồ đề, nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh.
 • Tạo động lực cho chúng ta tu tập: Kinh Dược Sư giúp chúng ta hiểu rõ về ý nghĩa của việc tu tập, từ đó tạo động lực cho chúng ta tu tập, hướng đến giác ngộ.

Tụng niệm kinh Dược Sư là một pháp môn tu tập Phật giáo, giúp chúng ta được Đức Phật Dược Sư gia hộ, tiêu trừ bệnh tật, tai ương, được an lạc, hạnh phúc.

nghe kinh dược sư
Nghe kinh Dược Sư. | Ảnh: minh hoạ

 

Các bản dịch kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Dưới đây là một số bản dịch kinh Dược Sư tiếng Việt phổ biến:

1. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức (Thích Trí Tịnh dịch)

Đây là bản dịch kinh Dược Sư tiếng Việt được nhiều người biết đến nhất. Bản dịch này được thực hiện bởi ngài Thích Trí Tịnh, là một trong những học giả Phật giáo nổi tiếng của Việt Nam. Bản dịch này được đánh giá là chính xác và dễ hiểu.

2. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện (Thích Nguyên Tạng dịch)

Đây là bản dịch kinh Dược Sư tiếng Việt được thực hiện bởi ngài Thích Nguyên Tạng, là một học giả Phật giáo nổi tiếng của Việt Nam. Bản dịch này được đánh giá là súc tích và dễ nhớ.

3. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức (Thích Thanh Từ dịch)

Đây là bản dịch kinh Dược Sư tiếng Việt được thực hiện bởi ngài Thích Thanh Từ, là một học giả Phật giáo nổi tiếng của Việt Nam. Bản dịch này được đánh giá là gần gũi và dễ tiếp cận với người đọc. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều bản dịch kinh Dược Sư tiếng Việt khác, được thực hiện bởi các học giả Phật giáo từ nhiều thời đại khác nhau.

lời bài tụng kinh dược sư
Lời bài tụng kinh Dược Sư. | Ảnh: minh hoạ

 

Các nghi thức tụng niệm kinh Dược Sư

Tụng niệm kinh Dược Sư là một pháp môn tu tập Phật giáo, giúp chúng ta được Đức Phật Dược Sư gia hộ, tiêu trừ bệnh tật, tai ương, được an lạc, hạnh phúc. 

Có nhiều cách tụng niệm kinh Dược Sư, tùy theo truyền thống và sở thích của mỗi người. Dưới đây là một số nghi thức tụng niệm kinh Dược Sư phổ biến:

1. Tụng niệm kinh Dược Sư theo nghi thức truyền thống

Nghi thức tụng niệm kinh Dược Sư theo truyền thống thường được thực hiện trong các chùa, với sự hướng dẫn của các sư thầy. Nghi thức này bao gồm các bước sau:

Trước khi tụng niệm:

 1. Tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề.
 2. Tạo không gian thanh tịnh, trang nghiêm.
 3. Ngồi xếp bằng, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại.
 4. Tụng bài sám hối.

Trong khi tụng niệm:

 1. Tụng kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức.
 2. Tụng chú Dược Sư.

Sau khi tụng niệm:

 1. Tụng bài hồi hướng.
 2. Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư gia hộ.
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. | Ảnh: minh hoạ

 

2. Tụng niệm kinh Dược Sư tại nhà

Nếu không có điều kiện đến chùa, chúng ta có thể tụng niệm kinh Dược Sư tại nhà. Để tụng niệm kinh Dược Sư tại nhà, chúng ta có thể thực hiện theo các bước sau:

Chuẩn bị:

 • Tìm một nơi thanh tịnh, trang nghiêm để tụng niệm.
 • Chuẩn bị một bộ kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức.
 • Nếu có thể, nên chuẩn bị một lư hương và một bát hương để thắp hương.

Tụng niệm:

 • Tụng kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức.
 • Tụng chú Dược Sư.

Hồi hướng: 

Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư gia hộ cho bản thân và gia đình được an lành, hạnh phúc.

3. Nghe kinh Dược Sư

Ngày nay, có nhiều ứng dụng điện thoại và máy tính có thể giúp chúng ta tụng niệm kinh Dược Sư một cách dễ dàng. Để tụng niệm kinh Dược Sư bằng máy móc, chúng ta chỉ cần mở ứng dụng và bắt đầu tụng niệm theo hướng dẫn.

Khi tụng niệm kinh Dược Sư, chúng ta cần lưu ý một số điều sau:

 • Tụng niệm với tâm thành kính, tha thiết.
 • Tụng niệm đúng thông điệp của kinh.
 • Tụng niệm thường xuyên, đều đặn.

Tụng niệm kinh Dược Sư là một pháp môn tu tập hữu hiệu, giúp chúng ta được Đức Phật Dược Sư gia hộ, tiêu trừ bệnh tật, tai ương, được an lạc, hạnh phúc.

Nghe kinh Dược Sư

Các tác phẩm Phật học về kinh Dược Sư

1. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

Đây là bộ kinh chính thức về Đức Phật Dược Sư, được lưu truyền rộng rãi trong các nước Phật giáo. Kinh này nói về hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật Dược Sư, Ngài có 12 đại nguyện, trong đó có nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh, giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật, tai ương.

2. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh Sớ

Tác phẩm này được viết bởi ngài Thích Trí Tịnh, là một trong những bộ luận giải kinh Dược Sư nổi tiếng nhất. Tác phẩm này giải thích chi tiết nội dung của kinh Dược Sư, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật Dược Sư.

3. Dược Sư Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký

Tác phẩm này được viết bởi ngài Thích Thanh Từ, là một bộ sách giảng giải kinh Dược Sư theo tinh thần Thiền tông. Tác phẩm này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của kinh Dược Sư trong đời sống tu tập.

4. Dược Sư Bổn Nguyện Kinh Tụng Giảng

Tác phẩm này được viết bởi ngài Thích Phước Sơn, là một bộ sách giảng giải kinh Dược Sư theo tinh thần Nguyên thủy. Tác phẩm này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kinh Dược Sư trong bối cảnh Phật giáo Nguyên thủy. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều tác phẩm Phật học khác về kinh Dược Sư, được viết bởi các học giả Phật giáo từ nhiều thời đại khác nhau.

tụng kinh dược sư tại nhà
Tụng kinh Dược Sư tại nhà. | Ảnh: minh hoạ

 

Các câu chuyện về Đức Phật Dược Sư

1. Câu chuyện về việc Đức Phật Dược Sư cứu khổ ban vui cho chúng sinh

Trong kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, trong đó có nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sinh. Ngài đã thực hiện nguyện này bằng cách dùng thần lực của mình để chữa lành bệnh tật, tai ương cho chúng sinh. 

Có một câu chuyện kể rằng, có một người đàn ông bị bệnh nặng, không còn hy vọng sống. Người đàn ông này đã tụng niệm kinh Dược Sư và cầu nguyện Đức Phật Dược Sư cứu giúp. Đức Phật Dược Sư đã hiển linh, dùng thần lực của mình để chữa lành bệnh tật cho người đàn ông. Người đàn ông này đã được khỏi bệnh và sống hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm:

2. Câu chuyện về việc Đức Phật Dược Sư cứu giúp chúng sinh thoát khỏi tai nạn

Trong kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư cũng đã cứu giúp chúng sinh thoát khỏi tai nạn. Có một câu chuyện kể rằng, có một con tàu đang gặp bão tố, nguy cơ bị chìm. Các hành khách trên tàu đều rất lo lắng. Một người hành khách đã tụng niệm kinh Dược Sư và cầu nguyện Đức Phật Dược Sư giúp đỡ. Đức Phật Dược Sư đã hiển linh, dùng thần lực của mình để giúp con tàu thoát khỏi bão tố. Con tàu đã cập bến an toàn và các hành khách đều thoát nạn.

kinh dược sư có chữ lớn dễ đọc pdf
Kinh Dược Sư có chữ lớn dễ đọc pdf.

 

3. Câu chuyện về việc Đức Phật Dược Sư giúp chúng sinh giác ngộ

Trong kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư không chỉ cứu giúp chúng sinh về mặt vật chất, mà còn giúp chúng sinh giác ngộ về mặt tâm linh. Có một câu chuyện kể rằng, có một người đang tu tập, nhưng gặp nhiều khó khăn. Người này đã tụng niệm kinh Dược Sư và cầu nguyện Đức Phật Dược Sư giúp đỡ. Đức Phật Dược Sư đã hiển linh, chỉ cho người này con đường tu tập đúng đắn. Người này đã vượt qua khó khăn và đạt được giác ngộ. 

Ngoài những câu chuyện trong kinh Dược Sư, còn có nhiều câu chuyện khác về Đức Phật Dược Sư được lưu truyền trong dân gian. Những câu chuyện này thể hiện niềm tin của người dân đối với Đức Phật Dược Sư, vị Phật của sự chữa lành và cứu khổ ban vui.

Kinh Dược Sư là một bộ kinh Phật giáo quan trọng, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Tụng niệm kinh Dược Sư và trì tụng chú Dược Sư là một pháp môn tu tập hữu hiệu, giúp chúng sinh.

Xem thêm: 

Thầy bùa cao tay Pá Vi
Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi Pá Vi

Thầy bùa nổi tiếng Pá vi là người phụ nữ dân tộc thái Quỳ Hợp, Nghệ An. Thầy Pá Vi may mắn được biết và học về bùa ngải. Bản thân thầy Pá Vi đã kiểm nghiệm tác dụng của bùa ngải trong cuộc sống gia đình và công việc bản thân và đã giúp đỡ rất nhiều người tìm được hạnh phúc. 

Chuyên làm:
- Bùa ngải yêu/Bùa ghét: giữ người yêu, giữ hạnh phúc gia đình, giữ tình bạn, bùa thoát ế kiếm được người yêu, khiến người khác yêu mến vì kém duyên ăn nói kém... 

- Bùa nghe lời (Bùa nói nghe): giúp người khác nghe lời mình nói để giữ tình cảm hoặc giúp hỗ trợ công việc và cuộc sống.

- Bùa ngải làm ăn, bùa hộ mệnh may mắn: giúp làm ăn, buôn bán, thăng tiến chức vụ công việc may mắn - hút tài lộc- công thành danh toại.

- Bùa bán đất, bùa đòi nợ.

- Bùa thắng kiện tụng, tranh chấp.

- Bùa quên: giúp giải thoát bản thân không nhớ gì về ai đó.

- Bùa học tập, thi cử may mắn điểm cao.

- Giải tất cả các loại bùa ngải ác tính và lành tính mang lại hạnh phúc. 

Liên hệ ngay thầy Pá Vi để được giúp đỡ:

- Zalo 1: 0918 334 190

- Zalo 2: 0866 966 335

- Viber, Telegram, WhatsApp0918334190

-  Điện thoại0918334190

- Mail:   thaybuapavi@gmail.com

Hy vọng sẽ có nhiều người biết tới để hạnh phúc hơn!

Bài viết trước Địa chỉ thầy Chung trị bệnh tâm linh ở An Giang mới nhất

Địa chỉ thầy Chung trị bệnh tâm linh ở An Giang mới nhất

Bài viết tiếp theo

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo