Liên hệ Ngay Tại Đây

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát có chữ trọn bộ + Cách chép kinh Địa Tạng

Thầy bùa cao tay Pá Vi Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi 20/10/2023 80 phút đọc

Bạn có biết rằng có một bộ kinh Phật giáo có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự khổ đau của chúng sinh trong địa ngục, lòng từ bi cứu khổ của Bồ tát Địa Tạng, và cách thức tu tập để giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau? Đó chính là kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát có chữ trọn bộ.

Kinh Địa Tạng là gì?

Kinh Địa Tạng là một bộ kinh Phật giáo Đại thừa, kể về tiền thân và hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng. Kinh này được coi là một trong những bộ kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa, được nhiều Phật tử tụng niệm và thực hành.  

Kinh Địa Tạng
Kinh Địa Tạng. | Ảnh: pinterest

 

Nội dung kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng gồm 3 phần chính:  

Phần 1: Đức Phật thuyết giảng về địa ngục và các khổ báo của chúng sinh trong địa ngục

Đức Phật giảng dạy về địa ngục và các khổ báo của chúng sinh trong địa ngục trong chương đầu tiên của kinh Địa Tạng. Đức Phật dạy rằng, địa ngục là một cõi trong sáu cõi luân hồi, nơi chúng sinh chịu nhiều khổ đau. Khổ báo của chúng sinh trong địa ngục vô cùng đau đớn, không thể tưởng tượng nổi.

12 loại địa ngục

Theo kinh Địa Tạng, có 12 loại địa ngục, bao gồm:

 • A-tỳ địa ngục: Đây là địa ngục tối tăm nhất và khổ đau nhất. Chúng sinh trong A-tỳ địa ngục chịu đựng những khổ báo như: bị thiêu đốt bởi lửa, bị cắt xẻo, bị đâm xuyên, v.v.
 • Khổ địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh chịu đựng những khổ báo như: bị đánh đập, bị xé xác, bị nuốt chửng, v.v.
 • Hung dữ địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh bị các loài thú dữ hung dữ tấn công.
 • Đau đớn địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh bị các loại bệnh tật đau đớn hành hạ.
 • Thiêu đốt địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh bị thiêu đốt bởi lửa.
 • Lạnh lẽo địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh bị lạnh giá thấu xương.
 • Đói khát địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh bị đói khát triền miên.
 • Ngộp thở địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh bị ngộp thở bởi khói bụi.
 • Mê muội địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh bị mê muội, không biết đường thoát.
 • Tàn tật địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh bị tàn tật, đau đớn.
 • Lửa địa ngục: Đây là địa ngục nơi chúng sinh bị lửa cháy thiêu.

Các khổ báo của chúng sinh trong địa ngục

Các khổ báo của chúng sinh trong địa ngục vô cùng đau đớn, không thể tưởng tượng nổi. Chúng sinh trong địa ngục phải chịu đựng những khổ báo như:

 • Khổ thể xác: Chúng sinh trong địa ngục bị đánh đập, xé xác, thiêu đốt, v.v.
 • Khổ tinh thần: Chúng sinh trong địa ngục bị đau khổ, tuyệt vọng, sợ hãi, v.v.

Lý do chúng sinh bị đọa địa ngục

Chúng sinh bị đọa địa ngục là do tạo ác nghiệp trong quá khứ. Những ác nghiệp thường dẫn đến đọa địa ngục bao gồm:

 • Giết hại: Giết hại con người, động vật, v.v.
 • Lạm sát: Làm tổn thương thân thể của người khác.
 • Lạm dục: Quan hệ nam nữ bất chính.
 • Làm tổn thương tài sản của người khác.
 • Nói dối: Nói dối, vu khống, v.v.
 • Kiêu mạn: Tự cho mình là hơn người khác.
 • Tham lam: Tham lam tiền bạc, danh vọng, v.v.
 • Sân hận: Giận dữ, thù ghét, v.v.
kinh địa tạng bồ tát
Kinh Địa Tạng Bồ Tát. | Ảnh: pinterest

 

Phần 2: Đức Phật thuyết giảng về hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng

Trong chương thứ hai của kinh Địa Tạng, Đức Phật thuyết giảng về hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng. Đức Phật dạy rằng, Bồ tát Địa Tạng là một vị Bồ tát có lòng từ bi vô lượng, phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong sáu cõi luân hồi, không bỏ sót một ai.

Hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng

Bồ tát Địa Tạng phát nguyện cứu độ chúng sinh như sau:

"Địa ngục chưa trống không, ta nguyện không thành Phật. Chúng sinh chưa thành Phật, ta nguyện không chứng Bồ đề."

Hạnh nguyện này thể hiện lòng từ bi vô lượng của Bồ tát Địa Tạng. Bồ tát Địa Tạng sẵn sàng cứu giúp tất cả chúng sinh, kể cả những chúng sinh tội nghiệp nhất.

Công đức của Bồ tát Địa Tạng

Bồ tát Địa Tạng đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, tích lũy công đức để thực hiện hạnh nguyện cứu độ chúng sinh. Công đức của Bồ tát Địa Tạng vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn.

Bồ tát Địa Tạng đã cứu độ vô số chúng sinh

Bồ tát Địa Tạng đã cứu độ vô số chúng sinh, kể cả những chúng sinh tội nghiệp nhất. Bồ tát Địa Tạng đã giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khổ đau, sinh vào thiện đạo, và cuối cùng thành Phật.

kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. | Ảnh: pinterest

 

Phần 3: Đức Phật thuyết giảng về cách thức tu tập theo hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng

Trong chương thứ ba của kinh Địa Tạng, Đức Phật thuyết giảng về cách thức tu tập theo hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng. Đức Phật dạy rằng, chúng ta có thể tu tập theo hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng bằng cách thực hành các thiện pháp sau đây:

Hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô

Hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô là một trong những thiện pháp quan trọng nhất trong Phật giáo. Đây là cách thể hiện lòng từ bi của chúng ta đối với những người đã sinh thành, dưỡng dục, và dạy dỗ chúng ta.

Bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh

Bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh là một cách thể hiện lòng từ bi của chúng ta đối với những người kém may mắn hơn. Đây là cách giúp chúng ta tích lũy công đức, giải thoát khỏi khổ đau.

Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, sám hối

Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, sám hối là những cách để chúng ta tu tập tâm linh, phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Những việc này giúp chúng ta tích lũy công đức, giải thoát khỏi khổ đau.

Phát nguyện cứu độ chúng sinh

Phát nguyện cứu độ chúng sinh là một cách thể hiện quyết tâm tu tập của chúng ta. Phát nguyện cứu độ chúng sinh giúp chúng ta có động lực để thực hành các thiện pháp, tích lũy công đức, giải thoát khỏi khổ đau.

kinh địa tạng vương bồ tát
Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát. | Ảnh: pinterest

 

Ý nghĩa kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp chúng ta hiểu về:

1. Sự khổ đau của chúng sinh trong địa ngục

Phần đầu của kinh Địa Tạng kể về 12 loại địa ngục và các khổ báo của chúng sinh trong các địa ngục đó. Địa ngục là một cõi trong sáu cõi luân hồi, nơi chúng sinh chịu nhiều khổ đau. Khổ báo của chúng sinh trong địa ngục vô cùng đau đớn, không thể tưởng tượng nổi.

Kinh Địa Tạng cho chúng ta thấy rằng, sự khổ đau của chúng sinh trong địa ngục là rất đáng sợ. Chúng ta cần phải biết sợ hãi địa ngục để từ đó tránh xa những hành động sai trái, tạo ác nghiệp.

2. Lòng từ bi cứu khổ của Bồ tát Địa Tạng

Phần thứ hai của kinh Địa Tạng kể về tiền thân và hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng. Bồ tát Địa Tạng là một vị Bồ tát có lòng từ bi vô lượng, phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong sáu cõi luân hồi, không bỏ sót một ai. Để thực hiện hạnh nguyện này, Bồ tát Địa Tạng đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, tích lũy công đức, nguyện không thành Phật nếu địa ngục chưa trống không.

Kinh Địa Tạng cho chúng ta thấy rằng, lòng từ bi của Bồ tát Địa Tạng là vô lượng. Bồ tát Địa Tạng sẵn sàng cứu giúp tất cả chúng sinh, không phân biệt thiện ác, sang hèn.

3. Cách thức tu tập để giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau

Phần thứ ba của kinh Địa Tạng giảng giải về cách thức tu tập theo hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng. Để tu tập theo hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng, chúng ta cần:

 • Hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô. 
 • Bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh. 
 • Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, sám hối. 
 • Phát nguyện cứu độ chúng sinh.

Kinh Địa Tạng cho chúng ta thấy rằng, chúng ta có thể tu tập theo hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng ngay trong cuộc sống hiện tại. Bằng cách thực hành các thiện pháp, chúng ta có thể tích lũy công đức, giúp đỡ chúng sinh, và giải thoát khỏi khổ đau.

4. Lợi ích của việc tụng kinh Địa Tạng

Tụng kinh Địa Tạng thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, bao gồm:

 • Giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự khổ đau của chúng sinh trong địa ngục, lòng từ bi cứu khổ của Bồ tát Địa Tạng, và cách thức tu tập để giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau.
 • Giúp chúng ta phát triển lòng từ bi, trí tuệ, và thiện tâm.
 • Giúp chúng ta tích lũy công đức, giải thoát khỏi khổ đau trong hiện tại và tương lai.
Ý nghĩa kinh Địa Tạng
Ý nghĩa kinh Địa Tạng. | Ảnh: pinterest

 

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ

Kinh Địa Tạng tiếng Phạn

Tựa đề: Ksitigarbha-bodhisattva-mahāprajñāpāramitā-sūtra

Phiên âm: kṣitigarbha-bodhisattva-mahāprajñāpāramitā-sūtra

Dịch nghĩa: Kinh Bồ tát Địa Tạng Đại trí tuệ tam muội

Phân loại: Kinh điển Đại thừa

Thời kỳ: Thế kỷ thứ 3 TCN - thế kỷ thứ 5 TCN

Tác giả: Chư vị Bồ tát

Nội dung:

Kinh Địa Tạng tiếng Phạn gồm 13 phẩm, kể về:

 1. Phẩm 1: Đức Phật thuyết giảng về địa ngục và các khổ báo của chúng sinh trong địa ngục.
 2. Phẩm 2: Đức Phật thuyết giảng về tiền thân và hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng.
 3. Phẩm 3: Đức Phật thuyết giảng về cách thức tu tập theo hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng.
 4. Phẩm 4: Đức Phật thuyết giảng về các công đức của việc tụng niệm kinh Địa Tạng.
 5. Phẩm 5: Đức Phật thuyết giảng về các lợi ích của việc cúng dường hoa, hương, đèn, nến, thức ăn, thuốc men, v.v. cho Bồ tát Địa Tạng.
 6. Phẩm 6: Đức Phật thuyết giảng về các lợi ích của việc niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng.
 7. Phẩm 7: Đức Phật thuyết giảng về các lợi ích của việc trì chú Địa Tạng.
 8. Phẩm 8: Đức Phật thuyết giảng về các lợi ích của việc sám hối.
 9. Phẩm 9: Đức Phật thuyết giảng về các lợi ích của việc phát nguyện cứu độ chúng sinh.
 10. Phẩm 10: Đức Phật thuyết giảng về các lợi ích của việc cứu độ chúng sinh.
 11. Phẩm 11: Đức Phật thuyết giảng về các lợi ích của việc tu hành theo hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng.
 12. Phẩm 12: Đức Phật thuyết giảng về sự thành tựu của Bồ tát Địa Tạng.

Kinh Địa Tạng tiếng Phạn là một bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được nhiều Phật tử tụng niệm và thực hành. Kinh này có giá trị giáo dục sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự khổ đau của chúng sinh trong địa ngục, lòng từ bi cứu khổ của Bồ tát Địa Tạng, và cách thức tu tập để giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau.

Kinh Địa Tạng tiếng Phạn

Sách kinh Địa Tạng Bồ Tát có chữ trọn bộ

Hiện nay, có rất nhiều sách kinh Địa Tạng Bồ Tát có chữ trọn bộ được phát hành. Các sách kinh này được in ấn với nhiều kích thước, chất liệu, và giá thành khác nhau.

Dưới đây là một số sách kinh Địa Tạng Bồ Tát có chữ trọn bộ được nhiều người ưa chuộng:

 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Hòa thượng Thích Trí Tịnh
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Minh Châu
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Nguyên Tạng
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Thiện Hoa
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Trí Tịnh dịch và chú giải

Các sách kinh này đều được dịch và chú giải bởi các vị cao tăng, thạc sĩ Phật học, đảm bảo tính chính xác và dễ hiểu.

Cách thức mua sách kinh Địa Tạng Bồ Tát có chữ trọn bộ

Sách kinh Địa Tạng Bồ Tát có chữ trọn bộ có thể được mua tại các nhà sách, cửa hàng kinh doanh sách Phật giáo, hoặc đặt mua online qua các trang web thương mại điện tử.

Lợi ích của việc đọc sách kinh Địa Tạng Bồ Tát

Việc đọc sách kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, bao gồm:

 • Giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự khổ đau của chúng sinh trong địa ngục, lòng từ bi cứu khổ của Bồ tát Địa Tạng, và cách thức tu tập để giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau.
 • Giúp chúng ta phát triển lòng từ bi, trí tuệ, và thiện tâm.
 • Giúp chúng ta tích lũy công đức, giải thoát khỏi khổ đau trong hiện tại và tương lai.

Do đó, việc đọc sách kinh Địa Tạng Bồ Tát là một việc làm rất có ý nghĩa.

Sách kinh Địa Tạng Bồ Tát có chữ trọn bộ
Sách kinh Địa Tạng Bồ Tát có chữ trọn bộ. | Ảnh: pinterest

 

Đọc kinh Địa Tạng có chữ cho bà bầu

Việc đọc kinh Địa Tạng có chữ cho bà bầu mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Giúp bà bầu hiểu rõ hơn về sự khổ đau của chúng sinh trong địa ngục, lòng từ bi cứu khổ của Bồ tát Địa Tạng, và cách thức tu tập để giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau.
 • Giúp bà bầu phát triển lòng từ bi, trí tuệ, và thiện tâm.
 • Giúp bà bầu tích lũy công đức, giải thoát khỏi khổ đau trong hiện tại và tương lai.
 • Giúp thai nhi được hưởng phước lành, phát triển khỏe mạnh.

Để đọc kinh Địa Tạng có chữ cho bà bầu, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 1. Chuẩn bị một bộ kinh Địa Tạng có chữ và một chiếc ghế ngồi thoải mái.
 2. Tìm một không gian yên tĩnh, thoáng mát để đọc kinh.
 3. Ngồi thẳng lưng, hai tay chắp lại trước ngực, mắt nhắm hờ.
 4. Bắt đầu đọc kinh với tâm thành và tỉnh táo.
 5. Có thể đọc kinh theo tiếng Việt hoặc tiếng Phạn.
 6. Nếu không thể đọc kinh theo tiếng Phạn, bạn có thể đọc kinh theo tiếng Việt, sau đó niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng.
 7. Đọc kinh xong, bạn có thể thắp hương, cầu nguyện cho thai nhi được khỏe mạnh, bình an.

Lưu ý khi đọc kinh Địa Tạng cho bà bầu

 • Không nên đọc kinh quá lâu, chỉ nên đọc khoảng 30 phút mỗi ngày.
 • Nếu bà bầu cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể tạm dừng việc đọc kinh và tiếp tục sau đó.
 • Nếu bà bầu có bất kỳ thắc mắc gì về nội dung kinh, bạn có thể tham khảo ý kiến của các vị thầy, sư cô.

Đọc kinh Địa Tạng có chữ cho bà bầu

Kinh Địa Tạng cầu con

Kinh Địa Tạng cầu con là một bài kinh cầu nguyện Bồ tát Địa Tạng giúp vợ chồng hiếm muộn sớm có con. Bài kinh này được nhiều Phật tử tin tưởng và thực hành, được cho là có hiệu quả.

Nội dung của kinh Địa Tạng cầu con

Bài kinh Địa Tạng cầu con gồm 3 phần chính:

 1. Phần 1: Kính lạy Bồ tát Địa Tạng, cầu nguyện cho vợ chồng hiếm muộn sớm có con.
 2. Phần 2: Tụng niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng.
 3. Phần 3: Nguyện cầu cho thai nhi được khỏe mạnh, bình an.

Cách thức tụng kinh Địa Tạng cầu con

Để tụng kinh Địa Tạng cầu con, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 1. Chuẩn bị một bộ kinh Địa Tạng cầu con và một chiếc ghế ngồi thoải mái.
 2. Tìm một không gian yên tĩnh, thoáng mát để tụng kinh.
 3. Ngồi thẳng lưng, hai tay chắp lại trước ngực, mắt nhắm hờ.
 4. Bắt đầu tụng kinh với tâm thành và tỉnh táo.
 5. Tụng kinh Địa Tạng cầu con 3 lần hoặc nhiều lần tùy ý.
 6. Sau khi tụng kinh xong, bạn có thể thắp hương, cầu nguyện cho thai nhi được khỏe mạnh, bình an.

Lưu ý khi tụng kinh Địa Tạng cầu con

 • Nên tụng kinh vào buổi sáng hoặc buổi tối, trước khi đi ngủ.
 • Tụng kinh với tâm thành và tỉnh táo, không nên tụng kinh một cách máy móc.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về nội dung kinh, bạn có thể tham khảo ý kiến của các vị thầy, sư cô.

Lời cầu nguyện trong kinh Địa Tạng cầu con

Phần 1:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con tên là (tên của người cầu nguyện), là Phật tử tại gia, hiện đang sinh sống tại (địa chỉ nơi ở). Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho vợ chồng con sớm có con.

Vợ chồng con đã kết hôn được (số năm) năm nhưng vẫn chưa có con. Con biết rằng, con cái là lộc trời cho, con không dám cầu xin quá nhiều. Con chỉ mong Bồ tát Địa Tạng gia hộ cho vợ chồng con sớm có con, để con có thể trọn vẹn chữ hiếu với cha mẹ, chữ nghĩa với chồng/vợ.

Phần 2:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con xin nguyện niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng 108 lần để cầu nguyện cho vợ chồng con sớm có con.

(Niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng 108 lần)

Phần 3:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con xin nguyện cầu cho thai nhi của vợ chồng con được khỏe mạnh, bình an, sinh ra là người có trí tuệ, đức hạnh, và sớm thành Phật đạo.

Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho lời nguyện của con được thành tựu.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Lưu ý

Ngoài việc tụng kinh Địa Tạng cầu con, vợ chồng hiếm muộn cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, và sinh hoạt lành mạnh để tăng khả năng thụ thai.

Kinh Địa Tạng cầu con

Kinh Địa Tạng trì bệnh

Kinh Địa Tạng trì bệnh là một bài kinh được nhiều Phật tử tụng niệm để cầu mong Bồ tát Địa Tạng gia hộ cho người bệnh được khỏe mạnh, bình an. Bài kinh này được cho là có hiệu quả trong việc giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục, giảm bớt đau đớn và khổ sở.

Nội dung của kinh Địa Tạng trì bệnh

Bài kinh Địa Tạng trì bệnh gồm 3 phần chính:

 1. Phần 1: Kính lạy Bồ tát Địa Tạng, cầu nguyện cho người bệnh được khỏe mạnh.
 2. Phần 2: Tụng niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng.
 3. Phần 3: Nguyện cầu cho người bệnh được khỏe mạnh, bình an.

Cách thức tụng kinh Địa Tạng trì bệnh

Để tụng kinh Địa Tạng trì bệnh, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 1. Chuẩn bị một bộ kinh Địa Tạng trì bệnh và một chiếc ghế ngồi thoải mái.
 2. Tìm một không gian yên tĩnh, thoáng mát để tụng kinh.
 3. Ngồi thẳng lưng, hai tay chắp lại trước ngực, mắt nhắm hờ.
 4. Bắt đầu tụng kinh với tâm thành và tỉnh táo.
 5. Tụng kinh Địa Tạng trì bệnh 3 lần hoặc nhiều lần tùy ý.
 6. Sau khi tụng kinh xong, bạn có thể thắp hương, cầu nguyện cho người bệnh được khỏe mạnh, bình an.

Lưu ý khi tụng kinh Địa Tạng trì bệnh

 • Nên tụng kinh vào buổi sáng hoặc buổi tối, trước khi đi ngủ.
 • Tụng kinh với tâm thành và tỉnh táo, không nên tụng kinh một cách máy móc.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về nội dung kinh, bạn có thể tham khảo ý kiến của các vị thầy, sư cô.

Lời cầu nguyện trong kinh Địa Tạng trì bệnh

Phần 1:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con tên là (tên của người bệnh), là Phật tử tại gia, hiện đang sinh sống tại (địa chỉ nơi ở). Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho (tên của người bệnh) được khỏe mạnh.

(Tên của người bệnh) hiện đang bị bệnh (tên của bệnh), con rất lo lắng cho sức khỏe của (tên của người bệnh). Con xin Bồ tát Địa Tạng gia hộ cho (tên của người bệnh) sớm khỏi bệnh, sống vui khỏe bên gia đình.

Phần 2:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con xin nguyện niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng 108 lần để cầu nguyện cho (tên của người bệnh) được khỏe mạnh.

(Niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng 108 lần)

Phần 3:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con xin nguyện cầu cho (tên của người bệnh) được khỏe mạnh, bình an, sớm khỏi bệnh, sống vui khỏe bên gia đình.

Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho lời nguyện của con được thành tựu.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Lưu ý

Ngoài việc tụng kinh Địa Tạng trì bệnh, người bệnh cần chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, và sinh hoạt lành mạnh để giúp quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn.

Kinh Địa Tạng trì bệnh

Kinh Địa Tạng cho thai nhi

Kinh Địa Tạng cho thai nhi là một bài kinh được nhiều Phật tử tụng niệm để cầu mong Bồ tát Địa Tạng gia hộ cho thai nhi được khỏe mạnh, bình an, và phát triển tốt. Bài kinh này được cho là có hiệu quả trong việc giúp thai nhi phát triển toàn diện, tránh khỏi những tai nạn và bệnh tật.

Nội dung của kinh Địa Tạng cho thai nhi

Bài kinh Địa Tạng cho thai nhi gồm 3 phần chính:

 1. Phần 1: Kính lạy Bồ tát Địa Tạng, cầu nguyện cho thai nhi được khỏe mạnh.
 2. Phần 2: Tụng niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng.
 3. Phần 3: Nguyện cầu cho thai nhi được khỏe mạnh, bình an.

Cách thức tụng kinh Địa Tạng cho thai nhi

Để tụng kinh Địa Tạng cho thai nhi, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 1. Chuẩn bị một bộ kinh Địa Tạng cho thai nhi và một chiếc ghế ngồi thoải mái.
 2. Tìm một không gian yên tĩnh, thoáng mát để tụng kinh.
 3. Ngồi thẳng lưng, hai tay chắp lại trước ngực, mắt nhắm hờ.
 4. Bắt đầu tụng kinh với tâm thành và tỉnh táo.
 5. Tụng kinh Địa Tạng cho thai nhi 3 lần hoặc nhiều lần tùy ý.
 6. Sau khi tụng kinh xong, bạn có thể thắp hương, cầu nguyện cho thai nhi được khỏe mạnh, bình an.

Lưu ý khi tụng kinh Địa Tạng cho thai nhi

 • Nên tụng kinh vào buổi sáng hoặc buổi tối, trước khi đi ngủ.
 • Tụng kinh với tâm thành và tỉnh táo, không nên tụng kinh một cách máy móc.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về nội dung kinh, bạn có thể tham khảo ý kiến của các vị thầy, sư cô.

Lời cầu nguyện trong kinh Địa Tạng cho thai nhi

Phần 1:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con tên là (tên của người mẹ), là Phật tử tại gia, hiện đang sinh sống tại (địa chỉ nơi ở). Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho thai nhi của con được khỏe mạnh.

Con đang mang thai được (số tuần) tuần, con rất lo lắng cho sức khỏe của thai nhi. Con xin Bồ tát Địa Tạng gia hộ cho thai nhi của con được khỏe mạnh, phát triển tốt, và sớm chào đời an toàn.

Phần 2:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con xin nguyện niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng 108 lần để cầu nguyện cho thai nhi của con được khỏe mạnh.

(Niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng 108 lần)

Phần 3:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con xin nguyện cầu cho thai nhi của con được khỏe mạnh, bình an, phát triển tốt, và sớm chào đời an toàn.

Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho lời nguyện của con được thành tựu.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Lưu ý

Ngoài việc tụng kinh Địa Tạng cho thai nhi, người mẹ cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, và sinh hoạt lành mạnh để giúp thai nhi phát triển tốt.

Kinh Địa Tạng cho thai nhi

Kinh Địa Tạng sám hối

Kinh Địa Tạng sám hối là một bài kinh được nhiều Phật tử tụng niệm để cầu mong Bồ tát Địa Tạng gia hộ cho chúng ta được sám hối sạch tội, tiêu trừ nghiệp chướng, và sớm thành tựu đạo quả. Bài kinh này được cho là có hiệu quả trong việc giúp chúng ta nhận thức được lỗi lầm của mình, chân thành sám hối, và hướng thiện.

Nội dung của kinh Địa Tạng sám hối

Bài kinh Địa Tạng sám hối gồm 3 phần chính:

 1. Phần 1: Kính lạy Bồ tát Địa Tạng, cầu nguyện được sám hối.
 2. Phần 2: Tụng niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng.
 3. Phần 3: Nguyện cầu được sám hối sạch tội.

Cách thức tụng kinh Địa Tạng sám hối

Để tụng kinh Địa Tạng sám hối, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 1. Chuẩn bị một bộ kinh Địa Tạng sám hối và một chiếc ghế ngồi thoải mái.
 2. Tìm một không gian yên tĩnh, thoáng mát để tụng kinh.
 3. Ngồi thẳng lưng, hai tay chắp lại trước ngực, mắt nhắm hờ.
 4. Bắt đầu tụng kinh với tâm thành và tỉnh táo.
 5. Tụng kinh Địa Tạng sám hối 3 lần hoặc nhiều lần tùy ý.
 6. Sau khi tụng kinh xong, bạn có thể thắp hương, cầu nguyện được sám hối sạch tội.

Lưu ý khi tụng kinh Địa Tạng sám hối

 • Nên tụng kinh vào buổi sáng hoặc buổi tối, trước khi đi ngủ.
 • Tụng kinh với tâm thành và tỉnh táo, không nên tụng kinh một cách máy móc.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về nội dung kinh, bạn có thể tham khảo ý kiến của các vị thầy, sư cô.

Lời cầu nguyện trong kinh Địa Tạng sám hối

Phần 1:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con tên là (tên của người tụng kinh), là Phật tử tại gia, hiện đang sinh sống tại (địa chỉ nơi ở). Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho con được sám hối sạch tội.

Con xin nhận thức được lỗi lầm của mình, con đã tạo ra nhiều tội lỗi trong quá khứ, cả do vô tình và cố ý. Con đã làm tổn hại đến chúng sinh, gây ra nhiều đau khổ cho người khác.

Con xin chân thành sám hối tất cả những tội lỗi mà con đã gây ra. Con nguyện từ nay sẽ sống hướng thiện, không tái phạm những lỗi lầm cũ.

Phần 2:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con xin nguyện niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng 108 lần để cầu nguyện được sám hối sạch tội.

(Niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng 108 lần)

Phần 3:

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con xin nguyện cầu được sám hối sạch tội, tiêu trừ nghiệp chướng, và sớm thành tựu đạo quả.

Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho lời nguyện của con được thành tựu.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Lưu ý

Ngoài việc tụng kinh Địa Tạng sám hối, chúng ta cũng cần thực hiện những hành động cụ thể để sám hối, như:

 • Trì ngũ giới, thập thiện.
 • Phát nguyện cứu độ chúng sinh.
 • Thực hành bố thí, cúng dường.
 • Tu tập thiền định.

Với sự chân thành sám hối và nỗ lực tu tập, chúng ta sẽ được Bồ tát Địa Tạng gia hộ!

Kinh Địa Tạng sám hối

Hướng dẫn cách chép kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ

Mẫu kinh kinh Địa Tạng chép tay

Trang bìa

Tên kinh: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Tác giả: Chư vị Bồ tát

Dịch giả: Thích Trí Tịnh

Năm xuất bản: 2023

Trang 1

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con tên là (tên của người chép kinh), là Phật tử tại gia, hiện đang sinh sống tại (địa chỉ nơi ở). Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho con được chép kinh Địa Tạng được thành tựu.

Con xin nguyện chép kinh Địa Tạng với tâm thành và tinh tấn, không vì danh lợi, không vì cầu phước báo. Con chỉ mong sao có thể góp phần phổ biến kinh điển Phật giáo, giúp mọi người hiểu rõ hơn về hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng.

Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho lời nguyện của con được thành tựu.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Trang 2

Phẩm 1: Đức Phật thuyết giảng về địa ngục và các khổ báo của chúng sinh trong địa ngục.

Trang 3

Phẩm 2: Đức Phật thuyết giảng về tiền thân và hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng.

...

Trang cuối

Kết thúc

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho con được chép kinh Địa Tạng được thành tựu.

Con xin nguyện giữ gìn kinh Địa Tạng cẩn thận, không để mất mát, hư hỏng. Con sẽ thường xuyên tụng niệm kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho bản thân và chúng sinh được an lành, hạnh phúc.

Con xin thành tâm kính lạy Bồ tát Địa Tạng, xin Ngài gia hộ cho lời nguyện của con được thành tựu.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Lưu ý khi chép kinh Địa Tạng:

 • Chọn một không gian yên tĩnh, thanh tịnh để chép kinh.
 • Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề trước khi chép kinh.
 • Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết để chép kinh, như: bút, mực, giấy,…
 • Chép kinh với tâm thành và tinh tấn, không vì danh lợi, không vì cầu phước báo.

Công đức của việc chép kinh Địa Tạng:

 • Chép kinh Địa Tạng là một việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính của chúng ta đối với Đức Phật và Bồ tát Địa Tạng.
 • Chép kinh Địa Tạng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giáo lý Phật giáo, về hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng.
 • Chép kinh Địa Tạng giúp chúng ta tích lũy công đức, tăng trưởng phước báu, và nhanh chóng đạt được giác ngộ.
chép kinh Địa Tạng
Chép kinh Địa Tạng. | Ảnh: pinterest

 

Cách chép kinh Địa Tạng cho người mới bắt đầu

Chép kinh Địa Tạng là một việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính của chúng ta đối với Đức Phật và Bồ tát Địa Tạng. Tuy nhiên, đối với những người mới bắt đầu, việc chép kinh Địa Tạng có thể gặp một số khó khăn. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn chép kinh Địa Tạng một cách dễ dàng và hiệu quả:

1. Chuẩn bị

 • Chọn kinh Địa Tạng

Bạn có thể chọn kinh Địa Tạng Bổn Nguyện hoặc một bản kinh Địa Tạng khác mà bạn yêu thích.

 • Chuẩn bị dụng cụ

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết để chép kinh, như: bút, mực, giấy,... Bạn nên chọn loại bút và mực có chất lượng tốt để kinh được đẹp và bền.

 • Chọn không gian

Bạn nên chọn một không gian yên tĩnh, thanh tịnh để chép kinh.

2. Chép kinh

 • Trước khi chép

Trước khi chép kinh, bạn nên tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề. Bạn cũng nên thắp hương, khấn vái để xin phép Đức Phật và Bồ tát Địa Tạng.

 • Cách chép

Bạn nên chép từng chữ một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Bạn cũng nên đọc thầm kinh khi chép để hiểu rõ ý nghĩa của từng câu chữ.

 • Sau khi chép

Sau khi chép xong, bạn nên thắp hương, khấn vái để tạ ơn Đức Phật và Bồ tát Địa Tạng. Bạn cũng nên giữ gìn kinh cẩn thận, không để mất mát, hư hỏng.

3. Một số lưu ý

 • Chép kinh với tâm thành và tinh tấn

Chép kinh Địa Tạng là một việc làm mang tính tâm linh. Do đó, bạn nên chép kinh với tâm thành và tinh tấn, không vì danh lợi, không vì cầu phước báo.

 • Chép kinh thường xuyên

Bạn nên chép kinh thường xuyên để tích lũy công đức, tăng trưởng phước báu.

4. Công đức của việc chép kinh Địa Tạng

Chép kinh Địa Tạng là một việc làm vô cùng ý nghĩa, mang lại nhiều công đức cho chúng ta. Cụ thể, chép kinh Địa Tạng giúp chúng ta:

 • Thể hiện lòng thành kính của chúng ta đối với Đức Phật và Bồ tát Địa Tạng.
 • Hiểu rõ hơn về giáo lý Phật giáo, về hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ tát Địa Tạng.
 • Tích lũy công đức, tăng trưởng phước báu, và nhanh chóng đạt được giác ngộ.

Hy vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp bạn chép kinh Địa Tạng một cách dễ dàng và hiệu quả.

Cách chép kinh Địa Tạng cho người mới bắt đầu
Cách chép kinh Địa Tạng cho người mới bắt đầu. | Ảnh: pinterest

 

Cách tụng kinh Địa Tạng tại nhà

Trước khi tụng kinh

Để tụng kinh Địa Tạng tại nhà một cách hiệu quả và mang lại nhiều công đức, bạn cần chuẩn bị và thực hiện một số bước sau:

 • Chọn thời gian và không gian tụng kinh thích hợp

Bạn nên chọn thời gian và không gian tụng kinh yên tĩnh, thanh tịnh để tập trung và có được tâm trạng tốt nhất. Bạn có thể tụng kinh vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.

 • Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết để tụng kinh, như: kinh Địa Tạng, chuông, đèn, hương,…

 • Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề

Trước khi tụng kinh, bạn nên tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề để thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật và Bồ tát Địa Tạng.

 • Thắp hương, khấn vái

Bạn nên thắp hương, khấn vái để xin phép Đức Phật và Bồ tát Địa Tạng gia hộ cho bạn tụng kinh được thành công.

Có thể bạn quan tâm:

Cách tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, bạn có thể bắt đầu tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát theo các bước sau:

 1. Ngồi kiết già hoặc bán già, hai tay chắp lại trước ngực, mắt nhắm hờ.
 2. Tụng kinh với tâm thành và tinh tấn.
 3. Niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng sau khi tụng kinh.

Sau khi tụng kinh

Sau khi tụng kinh xong, bạn nên:

 • Tạ ơn Đức Phật và Bồ tát Địa Tạng đã gia hộ cho bạn tụng kinh được thành công.
 • Đốt hương, khấn vái để cầu nguyện cho bản thân và chúng sinh được an lành, hạnh phúc.
 • Giữ gìn kinh Địa Tạng cẩn thận, không để mất mát, hư hỏng.

Cách tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát

Câu chuyện về sự linh ứng của kinh Địa Tạng

Có rất nhiều câu chuyện về sự linh ứng của kinh Địa Tạng. Dưới đây là một số câu chuyện tiêu biểu:

Câu chuyện 1

Có một người phụ nữ tên là Tuyết Mai, sống ở một làng quê nhỏ. Bà có một người con trai tên là An, rất ngoan ngoãn và hiếu thảo. Một ngày nọ, An bị tai nạn giao thông và qua đời. Bà Tuyết Mai vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Bà đã tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho An được siêu thoát.

Sau một thời gian tụng kinh, bà Tuyết Mai có một giấc mơ. Trong giấc mơ, bà thấy An đang sống rất hạnh phúc ở thế giới bên kia. An đã cảm ơn bà vì đã tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho anh.

Câu chuyện 2

Có một người đàn ông tên là Quang, sống ở một thành phố lớn. Ông là một người rất giàu có nhưng lại rất ích kỷ và tham lam. Một ngày nọ, ông bị tai nạn và rơi vào hôn mê. Các bác sĩ đã bó tay và cho rằng ông không thể qua khỏi.

Vợ của ông là Mai, là một Phật tử thuần thành. Bà đã tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho chồng được cứu sống. Bà cũng đã khuyên ông niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng.

Sau một thời gian tụng kinh, ông Quang đã tỉnh dậy. Ông đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một người tốt bụng và nhân hậu.

Câu chuyện 3

Có một người phụ nữ tên là Lan, sống ở một miền quê nghèo. Bà có một người con gái tên là Hoa, bị mắc bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ đã nói rằng Hoa chỉ còn sống được vài tháng nữa.

Bà Lan đã tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho Hoa được khỏi bệnh. Bà cũng đã khuyên Hoa niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng.

Sau một thời gian tụng kinh, Hoa đã khỏi bệnh. Cô đã sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

Trên đây chỉ là một số câu chuyện tiêu biểu về sự linh ứng của kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là một bộ kinh vô cùng ý nghĩa, mang lại nhiều công đức cho chúng ta. Nếu chúng ta tụng kinh Địa Tạng với tâm thành và tinh tấn, chắc chắn sẽ được Bồ tát Địa Tạng gia hộ, giúp chúng ta đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Xem thêm:

Thầy bùa cao tay Pá Vi
Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi Pá Vi

Thầy bùa nổi tiếng Pá vi là người phụ nữ dân tộc thái Quỳ Hợp, Nghệ An. Thầy Pá Vi may mắn được biết và học về bùa ngải. Bản thân thầy Pá Vi đã kiểm nghiệm tác dụng của bùa ngải trong cuộc sống gia đình và công việc bản thân và đã giúp đỡ rất nhiều người tìm được hạnh phúc. 

Chuyên làm:
- Bùa ngải yêu/Bùa ghét: giữ người yêu, giữ hạnh phúc gia đình, giữ tình bạn, bùa thoát ế kiếm được người yêu, khiến người khác yêu mến vì kém duyên ăn nói kém... 

- Bùa nghe lời (Bùa nói nghe): giúp người khác nghe lời mình nói để giữ tình cảm hoặc giúp hỗ trợ công việc và cuộc sống.

- Bùa ngải làm ăn, bùa hộ mệnh may mắn: giúp làm ăn, buôn bán, thăng tiến chức vụ công việc may mắn - hút tài lộc- công thành danh toại.

- Bùa bán đất, bùa đòi nợ.

- Bùa thắng kiện tụng, tranh chấp.

- Bùa quên: giúp giải thoát bản thân không nhớ gì về ai đó.

- Bùa học tập, thi cử may mắn điểm cao.

- Giải tất cả các loại bùa ngải ác tính và lành tính mang lại hạnh phúc. 

Liên hệ ngay thầy Pá Vi để được giúp đỡ:

- Zalo 1: 0918 334 190

- Zalo 2: 0866 966 335

- Viber, Telegram, WhatsApp0918334190

-  Điện thoại0918334190

- Mail:   thaybuapavi@gmail.com

Hy vọng sẽ có nhiều người biết tới để hạnh phúc hơn!

Bài viết trước Nam mô A Di Đà Phật là gì? 3 cách niệm Nam mô A Di Đà Phật mỗi ngày

Nam mô A Di Đà Phật là gì? 3 cách niệm Nam mô A Di Đà Phật mỗi ngày

Bài viết tiếp theo

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo