Liên hệ Ngay Tại Đây

Kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát có chữ, 108 biến đầy đủ

Thầy bùa cao tay Pá Vi Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi 02/11/2023 21 phút đọc

Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn. Kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát có chữ, 108 biến là một bài kinh cầu nguyện cho bản thân, gia đình, chúng sinh được an lành, tránh khỏi những tai nạn, khổ đau.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là ai?

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát trong Phật giáo Đại thừa. Ngài được biết đến với hạnh nguyện đại bi, luôn sẵn sàng cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ nạn. 

Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát đã thành Phật trong quá khứ, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài hiện thân làm Bồ Tát để cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Mạt pháp.

kinh cứu khổ cứu nạn bạch y thần chú
Kinh cứu khổ cứu nạn Bạch Y Thần Chú. | Ảnh minh hoạ 

 

Hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn chúng sinh vô cùng rộng lớn. Ngài nguyện sẽ cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau, bất kể chúng sinh đó là ai, ở đâu, trong hoàn cảnh nào.

Trong kinh Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát nguyện như sau:

"Nếu có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu của tôi, xưng niệm tôi, tưởng nhớ tôi, thì tôi sẽ dùng các phương tiện thiện xảo để cứu giúp họ thoát khỏi mọi khổ nạn, cho đến khi họ đạt được giác ngộ."

đọc kinh cứu khổ hàng ngày
Đọc kinh cứu khổ hàng ngày. | Ảnh minh hoạ 

 

Kinh cứu khổ cứu nạn

1. Kinh cứu khổ cứu nạn Bạch Y Thần Chú

Kinh cứu khổ Bạch Y Thần Chú là một bài kinh được trì tụng và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng Phật tử và chư Tăng. Nó được cho là có thể mang lại bình an, chữa lành và gia tăng phước báu cho những người trì tụng.

Bạch Y Thần Chú là một phần trong quyển kinh Tạng Chữ Vạn (Vạn Tự Chánh Tục Tạng Kinh), thuộc vào Phương Đẳng bộ trong bộ kinh này. Quyển kinh này được soạn thuật với Ấn Độ và chứa đựng những thần chú cứu khổ cứu nạn.

>> Xem thêm ở đây: 10 bài tụng kinh Phật sám hối hàng ngày hay nhất, cho mọi phật tử

2. Kinh cứu khổ 108 biến

Kinh cứu khổ 108 biến là một nghi thức tụng kinh cầu siêu cho các chúng sanh đang chịu khổ nạn, cầu an lành cho bản thân, gia đình và người thân. Nghi thức này được thực hiện bằng cách tụng kinh Cứu khổ 108 lần, mỗi lần tụng một biến. 

Kinh Cứu khổ là một bài kinh ngắn, chỉ có 21 câu, nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bài kinh này ngợi ca công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm, người đã phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh khỏi khổ đau.

Kinh cứu khổ cứu nạn bạch y thần chú 108 biến

3. Kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát có chữ

(Phiên âm):

"Nam mô Đại bi Quán Thế Âm.

Tâm thành cầu nguyện, Cho tất cả chúng sanh, Đang chịu khổ nạn, Được giải thoát.

Cầu cho chúng sanh, Được thân tâm an lạc, Đủ đầy phước lành, Tâm trí thanh tịnh.

Cầu cho chúng sanh, Thường được gặp Phật, Thường nghe pháp, Thường tu thiện lành.

Cầu cho chúng sanh, Sớm được giải thoát, Về cõi an lành."

(Dịch nghĩa):

"Con kính lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đại bi,

Tâm thành cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, Đang chịu khổ nạn, Được giải thoát khỏi khổ đau.

Cầu cho chúng sanh, Được thân tâm an lạc, Tâm trí thanh tịnh, Đầy đủ phước lành.

Cầu cho chúng sanh, Thường được gặp Phật, Thường nghe pháp, Thường tu thiện lành.

Cầu cho chúng sanh, Sớm được giải thoát khỏi luân hồi, Về cõi an lành.

Nam mô A Di Đà Phật!

Kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát có chữ

4. 9 chữ bùa trong kinh cứu khổ

Trong kinh cứu khổ, có một câu thần chú được gọi là "9 chữ bùa Quan Âm". Câu thần chú này là:

“Na-mo Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”

Ý nghĩa của từng chữ trong câu thần chú này như sau:

 • Na: là danh xưng của tất cả chư Phật.
 • Mo: là kính lễ, cung kính.
 • Đại-bi: là lòng từ bi vô lượng của Bồ Tát Quan Thế Âm.
 • Quán-Thế-Âm: là tên gọi của Bồ Tát Quan Thế Âm.
 • Bồ-Tát: là bậc giác ngộ, đã vượt qua mọi khổ đau và phiền não.

Cách tụng 9 chữ bùa Quan Âm:

 • Ngồi ngay ngắn, tâm trí thanh tịnh.
 • Tụng câu thần chú 108 lần.
 • Khi tụng, cần tập trung vào ý nghĩa của câu thần chú và cầu nguyện cho bản thân và chúng sinh được an lành, giải thoát.

9 chữ bùa trong kinh cứu khổ

5. Kinh cầu an cứu khổ cứu nạn

Kinh Cầu An Cứu Khổ Cứu Nạn là một trong những bài kinh phổ biến nhất trong Phật giáo Đại thừa. Bài kinh này được trích từ Kinh Phổ Môn, là một bộ kinh quan trọng trong Đại thừa Phật giáo.

Kinh Cầu An Cứu Khổ Cứu Nạn có nội dung cầu nguyện cho sự an lành, giải thoát khỏi khổ đau, tai nạn cho bản thân, gia đình, chúng sinh. Bài kinh cũng ca ngợi công đức của Bồ Tát Quan Âm, vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn.

Bài kinh có thể được tụng niệm trong những dịp cầu an, lễ Phật, hoặc bất cứ lúc nào người Phật tử muốn cầu nguyện cho sự an lành.

6. Kinh cứu khổ Cao Đài

Kinh Cứu Khổ Cao Đài là một bài kinh thuộc Giáo lý Cao Đài, được Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc khai sáng. Bài kinh này có nội dung cầu nguyện cho sự an lành, giải thoát khỏi khổ đau, tai nạn cho bản thân, gia đình, chúng sinh. 

Bài kinh cũng ca ngợi công đức của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn. Kinh Cứu Khổ Cao Đài được tụng niệm trong những dịp cầu an, lễ Phật, hoặc bất cứ lúc nào người Cao Đài muốn cầu nguyện cho sự an lành.

Kinh cứu khổ Cao Đài

Cách tụng kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

1. Chuẩn bị

Để tụng kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, bạn cần chuẩn bị:

 • Một bản kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát: Có thể tìm mua tại các nhà sách, chùa chiền.
 • Một nơi an tĩnh, sạch sẽ: Tốt nhất là trong một ngôi chùa hoặc tại nhà riêng.
 • Một tâm thái thành kính, thanh tịnh: Trước khi tụng kinh, bạn nên rửa mặt, tay, chân sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề, và dành một khoảng thời gian để tập trung tâm trí, loại bỏ những suy nghĩ tạp niệm.

2. Tụng kinh

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, bạn có thể bắt đầu tụng kinh. Khi tụng kinh, cần chú ý đọc to, rõ ràng, và thành kính.

Dưới đây là một số chú ý khi tụng kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát:

 • Tụng kinh với tâm thanh tịnh, thành kính: Tụng kinh với tâm thanh tịnh, thành kính sẽ giúp cho lời cầu nguyện của bạn được Bồ Tát Quan Thế Âm lắng nghe và ứng nghiệm.
 • Tụng kinh với sự hiểu biết: Tụng kinh với sự hiểu biết sẽ giúp bạn thấu hiểu được ý nghĩa của kinh, từ đó có thể thực hành theo lời dạy của Phật, Bồ Tát.
 • Không cầu xin những điều quá xa vời: Khi cầu nguyện, bạn không nên cầu xin những điều quá xa vời, mà nên cầu xin những điều thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.

3. Hồi hướng

 • Sau khi tụng kinh xong, bạn hãy hồi hướng công đức của mình cho tất cả chúng sinh.
 • Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh đều được an lành, hạnh phúc.

>> Xem thêm ở đây: Tâm linh là gì? Những câu chuyện tâm linh có thật đáng sợ, huyền bí

Lợi ích của việc đọc kinh cứu khổ hàng ngày 

Tụng kinh cứu khổ cứu nạn mang lại nhiều lợi ích cho người tụng, bao gồm:

 • Giúp người tụng phát triển lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn.
 • Mang lại sự an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.
 • Giúp người tụng rèn luyện tâm trí, hướng đến những điều thiện lành.
 • Tăng cường sức khỏe, phòng tránh bệnh tật.
kinh cứu khổ cứu nạn
Kinh cứu khổ cứu nạn. | Ảnh minh hoạ 

 

Linh ứng của kinh cứu khổ thông qua bùa chú

1. Bùa lành tính của thầy bùa cao tay Pá Vi

Thầy Pá Vi là một thầy bùa nổi tiếng ở Việt Nam, được nhiều người biết đến với các loại bùa lành tính, không gây hại cho người khác. Các loại bùa của thầy Pá Vi thường được sử dụng để cầu duyên, cầu tài, cầu công danh, cầu an,…

Các loại bùa lành tính của thầy Pá Vi:

 • Bùa cầu duyên: Bùa này giúp người dùng gặp được người yêu chân thành, phù hợp với mình.
 • Bùa cầu tài: Bùa này giúp người dùng làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong công việc.
 • Bùa cầu công danh: Bùa này giúp người dùng thi cử đỗ đạt, thăng tiến trong công việc.
 • Bùa cầu an: Bùa này giúp người dùng được bình an, tránh khỏi những tai nạn, rủi ro.

Nguyên tắc làm bùa của thầy Pá Vi:

Thầy Pá Vi luôn sử dụng các nguyên liệu lành tính, không gây hại cho người khác trong quá trình làm bùa. Thầy cũng luôn hướng dẫn người dùng cách sử dụng bùa đúng cách để bùa phát huy hiệu quả tốt nhất.

linh ứng của kinh cứu khổ
Bùa lành tính của thầy bùa cao tay Pá Vi.

 

2. Câu chuyện thực tế

Chị Hạnh (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi và chồng quen nhau qua mạng và yêu nhau được 2 năm. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn trong năm nay, nhưng bất ngờ chồng tôi có người khác. Anh ấy nói rằng người phụ nữ kia mới là tình yêu đích thực của anh ấy. Tôi rất đau khổ và tuyệt vọng.

Tôi tìm hiểu trên mạng và biết đến thầy Pá Vi. Tôi đã liên hệ với thầy và nhờ thầy làm bùa cầu duyên. Thầy Pá Vi đã làm bùa cho tôi và hướng dẫn tôi cách sử dụng bùa.

Sau khi sử dụng bùa được 2 tháng, chồng tôi đã quay lại với tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình và muốn quay lại với tôi. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn thầy Pá Vi đã giúp tôi hàn gắn hạnh phúc gia đình."

Câu chuyện của chị Hạnh là một minh chứng cho hiệu quả của bùa lành tính của thầy Pá Vi. Bùa của thầy Pá Vi đã giúp chị Hạnh tìm lại hạnh phúc gia đình.

di lặc cứu khổ chân kinh

 

Dưới đây là một câu chuyện thành công khác:

Anh Nam (25 tuổi, Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Tôi là một nhân viên văn phòng. Công việc của tôi khá bận rộn và áp lực. Tôi thường xuyên bị stress và mệt mỏi.

Tôi tìm hiểu trên mạng và biết đến thầy Pá Vi. Tôi đã liên hệ với thầy và nhờ thầy làm bùa cầu tài. Thầy Pá Vi đã làm bùa cho tôi và hướng dẫn tôi cách sử dụng bùa.

Sau khi sử dụng bùa được 3 tháng, công việc của tôi bắt đầu thuận lợi hơn. Tôi được thăng chức và tăng lương. Tôi cũng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tôi rất biết ơn thầy Pá Vi đã giúp tôi cải thiện cuộc sống."

kinh cao đài cứu khổ

 

Câu chuyện của anh Nam là một minh chứng cho hiệu quả của bùa lành tính của thầy Pá Vi. Bùa của thầy Pá Vi đã giúp anh Nam cải thiện cuộc sống, gặp được nhiều may mắn và thành công.

>> Xem thêm ở đây: 5 cách đốt phong lông xả xui cho nữ/nam, giúp làm ăn buôn bán may mắn

Kết luận

Kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát là một kinh Phật có giá trị tâm linh to lớn. Kinh này giúp chúng ta hiểu được hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và có thêm niềm tin vào sự giúp đỡ của Ngài. 

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn có thể tìm hiểu về bùa lành tính của thầy Pá Vi để tìm kiếm sự giúp đỡ.

>> Xem thêm video: 

Thầy bùa cao tay Pá Vi
Tác giả Thầy bùa cao tay Pá Vi Pá Vi

Thầy bùa nổi tiếng Pá vi là người phụ nữ dân tộc thái Quỳ Hợp, Nghệ An. Thầy Pá Vi may mắn được biết và học về bùa ngải. Bản thân thầy Pá Vi đã kiểm nghiệm tác dụng của bùa ngải trong cuộc sống gia đình và công việc bản thân và đã giúp đỡ rất nhiều người tìm được hạnh phúc. 

Chuyên làm:
- Bùa ngải yêu/Bùa ghét: giữ người yêu, giữ hạnh phúc gia đình, giữ tình bạn, bùa thoát ế kiếm được người yêu, khiến người khác yêu mến vì kém duyên ăn nói kém... 

- Bùa nghe lời (Bùa nói nghe): giúp người khác nghe lời mình nói để giữ tình cảm hoặc giúp hỗ trợ công việc và cuộc sống.

- Bùa ngải làm ăn, bùa hộ mệnh may mắn: giúp làm ăn, buôn bán, thăng tiến chức vụ công việc may mắn - hút tài lộc- công thành danh toại.

- Bùa bán đất, bùa đòi nợ.

- Bùa thắng kiện tụng, tranh chấp.

- Bùa quên: giúp giải thoát bản thân không nhớ gì về ai đó.

- Bùa học tập, thi cử may mắn điểm cao.

- Giải tất cả các loại bùa ngải ác tính và lành tính mang lại hạnh phúc. 

Liên hệ ngay thầy Pá Vi để được giúp đỡ:

- Zalo 1: 0918 334 190

- Zalo 2: 0866 966 335

- Viber, Telegram, WhatsApp0918334190

-  Điện thoại0918334190

- Mail:   thaybuapavi@gmail.com

Hy vọng sẽ có nhiều người biết tới để hạnh phúc hơn!

Bài viết trước 12+ cách hóa giải buôn bán ế ẩm, giúp bạn vực dậy doanh số

12+ cách hóa giải buôn bán ế ẩm, giúp bạn vực dậy doanh số

Bài viết tiếp theo

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp

7 Dấu hiệu khi đàn ông yêu bạn quá nhiều và 5 cách ứng xử phù hợp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo